Použijem všetku svoju moc proti Poľsku, varovala von der Leyenová. Berlín ju v tom podporil

Brusel/Varšava 9. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexej Witwizki )

 V konflikte medzi Varšavou a Bruselom ide do tuhého. Po rozhodnutí poľského ústavného súdu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová avizovala, že „použije všetku svoju moc“, aby vynútila uplatňovanie európskeho práva. Berlín vyslovil Komisii svoju „plnú podporu“

Na snímke Ursula von der Leyenová

ADVERTISING

Von der Leyenová v piatok vyhlásila, že ju znepokojuje štvrtkové rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktoré spochybňuje nadradenosť práva Únie. Zatiaľ nariadila orgánom Európskej komisie, aby rozhodnutie čo najskôr analyzovali, a potom sa rozhodne o ďalších krokoch.

Európska únia je spoločenstvom hodnôt a práva. To je to, čo našu únii spája a posilňuje,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie vo svojom vyhlásení. „Našou zásadnou prioritou je zabezpečiť, aby boli chránené práva poľských občanov a že môžu poľskí občania využívať výhody vyplývajúce z členstva v Európskej únii, rovnako ako občania ďalších krajín,“ vyhlásila ďalej.

Dodala, že všetci európski občania a európske spoločnosti, ktoré v Poľsku podnikajú, si musia byť istí, že európske pravidlá, rovnako ako rozsudky Európskeho súdneho dvoru, sa v Poľsku plne uplatňujú.

Právo EÚ je nadradené národnému právu, a to vrátane ústavných úprav. K tomu sa všetky členské štáty EÚ zaviazali, keď sa stávali členmi Európskej únie,“ upozornila von der Leyenová. „Použijeme všetku svoju moc, ktorú nám poskytujú zmluvy, aby sme to zaistili,“ odkázala predsedníčka Komisie na primárne právo EÚ, ktoré však poľský ústavný súd spochybnil.

Ako upozorňuje portál Politico, nemecká vláda už vyjadrila von der Leyenovej svoju plnú podporu v prípadných akciách voči Varšave.

Komisia má našu plnú podporu pri presadzovaní európskeho práva naprieč EÚ,“ vyhlásil nemecký minister zahraničia Heiko Maas.

Zatiaľ však nie je jasné, aké kroky plánuje Komisia urobiť. Môže napríklad aktivovať mechanizmus, ktorý povedie k pozastaveniu rozpočtových transferov do Poľska, pozastaviť vyplácanie peňazí v rámci postkoronavírusovej podpory, či môže začať procedúru kvôli porušeniu práva, ktoré nakoniec môže skončiť pred Európskym súdnym dvorom.

Avšak to nebude prvýkrát, čo by sa Poľsko odmietlo podriadiť nariadeniu Súdneho dvora EÚ. Minulý mesiac súd nariadil prerušenie ťažby v bani Turów v reakcii na českú žalobu. Po neuposlúchnutí vymeral Poľsku pokutu, ktorú ale Varšava ignoruje.

Pripomeňme, že vo štvrtok poľský ústavný súd rozhodol, že niektoré články základných zmlúv EÚ odporujú poľskej ústave. Týmto svojím krokom tak vlastne spochybnil nadradenosť práva EÚ nad tým poľským.