Posselt nebyl zvolen do Evropského parlamentu

„Smůla“ se mu lepí na paty. Přestože jeho kvalifikace pro činnost v EP je vynikající, křeslo mu z „nepochopitelných důvodů“ již opakovaně uniká. Posselt začínal jako asistent O. Habsburka, který byl nejen dobře známým europoslancem. Vyškolil se u něj velkolepě. Dokonce i místo na kandidátce CSU pro volby do EP bylo posledně i předposledně údajně zaručeně volitelné. Přesto však zvolen nebyl.

Možná, že není ani tak problém ve voličích CSU celkově, ale spíše v tom, že někteří landsmani či stoupenci tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu svůj hlas bavorské Křesťanskosociální unii při evropských volbách nedali. Můžeme konstatovat, že opozice vůči Posseltovi v SL není zanedbatelná. Takže výsledek, pokud se budeme dívat na bavorské volby do EP, mohl být očekávaný.

Čtete-li Sudetendeutsche Zeitung (SZ), tiskový orgán SL, nabudete dojmu, že Posselt je již dlouhodobě velmi oblíbeným politikem. V jednom čísle těchto novin můžete vidět i několik jeho fotografií. Jeho jméno je v textech velmi často pozitivně vzpomínané. S jistou nadsázkou bychom mohli SZ označit jako „Posseltovy noviny“. Nezapomeňme však, že rakouský SL vydává svoje vlastní noviny, měsíčník, Sudetenpost (SP). V něm kritika B. Posselta není ojedinělá, spíše naopak. V čtenářské tribuně pak zaznívá někdy obzvláště silně. Opozice vůči Posseltovi je v SP viditelná.

Ještě pro úplnost je třeba uvést, že i Witikobund, jedna ze základních složek SL, vydává „Witikobrief“, jde o čtvrtletník. Tam píší i autoři, kteří ve svých textech nemohou přijít Posseltovi na jméno. Je to pochopitelné. Posselt a Witikobund si jdou po krku již delší dobu. Po roku 2000 léta spolupracoval B. Posselt s Witikovci, kteří v tu dobu ovládali landsmanšaft, velmi dobře. Ale přesto se tento vztah začal měnit k horšímu. Nějaký rok již můžeme mluvit spíše o konfrontaci než o spolupráci.

Závěrem můžeme dodat, že brána EP není pro B. Posselta ještě definitivně zavřená. Jde zatím o předběžné výsledky voleb. Nadto je zde ještě jedna možnost. „Pokud se ale Manfred Weber (46), lídr kandidátky bavorské CSU i celé Evropské lidové strany, stane šéfem Evropské komise, což není vyloučené, usedl by Posselt na jeho poslanecké křeslo.“ (Novinky.cz, 29.5.2019). Problém však je v tom, že současná Evropská lidová strana je po volbách ve srovnání s dřívější pozicí značně zeslabená. Nebude moci proto prosazovat své kandidáty na unijní funkce lehce v dohodě se socialisty, ale naopak bude muset hledat kompromisní řešení i s dalšími subjekty. A to bude možná i kámen úrazu, nejen však pro M. Webra, ale i pro B. Posselta.

Dr. O. Tuleškov