Polsko prosí OSN o pomoc získat reparace od Německa

Polsko se oficiálně obrátilo k Radě Evropy s prosbou o pomoc získat reparace od SRN. Se stejnou prosbou se obrátilo i k Organizaci spojených národů. S tímto prohlášením vystoupil zmocněnec polské vlády pro získání reparací, Arkadiuš Muljarčik. Prosíme o vytvoření platformy pro dialog s Německem, které nechce vést o tomto rozhovory – řekl. Slova Muljarčika přinesl Polsat News v úterý dne 3. ledna.

Ministerstvo zahraničních věcí Polska koncem října uveřejnilo seznam požadavků vůči Berlínu za škody z Druhé světové války.Zvláště polská strana požaduje náhradu materiálních a nemateriálních škod ve výši 6,2 miliard zlotých (kolem 1,3 trln dolarů, около $1,3 трлн).

Berlín považuje tuto otázku za uzavřenou. V září představitel německého Ministerstva zahraničních věcí uvedl, že Varšava se zřekla dalších reparací v roce 1953 a nejednou potvrdila toto rozhodnutí.

Krácený a volný překlad

Источник:

Польша просит ООН помочь «выбить» у Германии репарации ( 1 488(03.01.2023 – 14:34    Польша обращалась к ЮНЕСКО и Совету Европы с просьбой помочь получить репарации от ФРГ. Кроме того, с этой же просьбой Варшава обращалась к Организации Объединённых Наций (ООН). С таким заявлением выступил уполномоченный польского правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. «Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог, — сказал он. Слова Мулярчика во вторник, 3 января, приводит Polsat News. Министерство иностранных дел Польши в конце октября опубликовало список требований к Берлину за ущерб от Второй мировой войны. В частности, польская сторона требует «возмещения материальных и нематериальных убытков» в размере более 6,2 млрд злотых (около $1,3 трлн). Берлин, со своей стороны, считает этот вопрос закрытым. В сентябре представитель немецкого Министерства иностранных дел указал, что Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.

Источник: https://rusnext.ru/news/1672745685763861