Podpořit Visegrád!

 

Přesvědčili jsme se, že k spravedlivému životu a  k  vládě lidskosti  nestačí mít  parlament a volební právo a stranický systém. Demokracii v dnešní  střední Evropě nemohou automaticky zaručit  ani  formálně demokratické instituce správy a samosprávy  ani  stereotypní  opakování demokratických  hesel.

 

Státy Visegrádské čtyřky se o tom přesvědčily. Češi a Slováci, Poláci a Maďaři bojovali   v minulosti  nejednou  za svou svobodu a nezávislost. Nechtějí o ni přijít ani v Evropské unii dnes.  K důstojnému životu  v spravedlivě a rozumně řízené unii evropských států  je zapotřebí upevnit a rozšířit  vědomí rovnoprávnosti,  odpovědnosti, historických zkušeností a světového rozhledu. Jen tak je možno zabránit projevům  "deficitu demokracie", nepřijatelného oslabování  suverenity menších států, přidělování nezdůvodnitelných úkolů a břemen státům, které je odmítají, omezování a dirigování  z pozice síly.  

 

Zprofanoval se evropský  liberalismus, vedoucí k nerovnosti hospodářské i politické, k degradaci kultury i vzdělanosti. Právem Maďaři  a Poláci hledají lidštější (po jejich soudu křesťanštější) alternativu demokracie. Takovou alternativu razil již T.G.Masaryk. Nechtěl demokracii liberální, ale humanitní. "Tolik svobody, kolik je  možno, tolik řádu, kolik  je nutno". Měli bychom v tomto smyslu nelehké  stanovisko politických reprezentací států V4 vůčimocnějším  představitelům Evropské unie  podporovat.

 

St. Kučerová.