Plán organizace odsunu Němců z Československa Polska Maďarska a Rakouska

Usnesení Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně 20. listopadu 1945*

1. Veškeré německé obyvatelstvo, které bude odsunuto z Polska (tři a půl miliónu osob), bude přijato do sovětského a britského okupačního pásma v Německu.

2. Veškeré německé obyvatelstvo, které bylo odsunuto z Československa, Rakouska a Maďarska (3 milióny 150 tisíc osob), bude přijato v americkém, francouzském a sovětském okupačním pásmu v Německu.

3. Předběžné rozmístění obyvatelstva do jednotlivých pásem bude následující:

a) do sovětského pásma

z Polska 2,000.000 osob

z Československa 750.000 osob

b) do britského pásma

z Polska 1,500.000 osob

c) do amerického pásma

z Československa] ,750.000 osob

z Maďarska 500.000 osob

d) do francouzského pásma

z Rakouska 150.000 osob

4. S přejímáním obyvatelstva z výše uvedených zemí bude možné začít ihned po potvrzení tohoto plánu, a to podle tohoto rozvrhu:

v prosinci 1945 – 10% celkového počtu

v lednu a únoru 1946 – 5 % celkového počtu

v březnu 1946 – 15% celkového počtu

v dubnu 1946 – 15% celkového počtu

v květnu 1946 – 20% celkového počtu

v červnu 1946 – 20% celkového počtu

v červenci 1946 –10% celkového počtu

Změny mohou nastat v důsledku počasí nebo dopravy a po získání podrobnějších informací o počtu odsunovaného obyvatelstva... **

* Kontrolní rada složená ze zástupců čtyř spojeneckých velmocí _ USA, Anglie, Francie a Sovětského svazu – byla vytvořena jako vrcholný orgán spravující poražené Německo. 20. listopadu] 945 byl schválen její plán organizace odsunu německého obyvatelstva.

** Český překlad cit. podle: V. HAlDU, L. LÍSKA, A. ŠNEJDÁREK, Německá otázka 1945 – /963. Dokumenty a materiály. Praha 1964, s.99.

Zprávu o usnesení Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně z 20. listopadu 1945 sdělili zástupci velmocí – sovětský, britský a americký velvyslanec v Praze – československé vládě zvláštními nótami z 28. listopadu, 3. a 7. prosince 1945. Archiv ministerstva zahraničních věcí, Německo 1945–1950, k 13, 03, Č. 72744/45.

Poznámka: Poslední vlaky s německým obyvatelstvem z Československa odjely v říjnu či počátkem listopadu 1946.