PhDr. Marie L Neudorflová, Ph.D., k projevu Petra Nečase v bavorském zemském sněmu, 2013 únor


Ten text je strašný, nepravdivý, podlézavý… Bylo by dobré vědět, kdo mu to psal, myslím asi někdo z okruhu Schwarzenberga. Základní problém je, že ani v českých zemích nikdy žádná pořádná spolupráce mezi Čechy a Němci nebyla, ty dvě národnosti žily vedle sebe ne spolu a většinou konfliktně.


Němci měli a dosud mají pocit superiority nad Čechy a do r. 1918 brutálně bránili tomu, aby Češi získali rovnoprávné postavení s německou menšinou v Čechách. To se pak znovu vyvalilo v jejich přístupech od druhé poloviny 30. let. Křesťanství i se slovanským jazykem a důrazem na vzdělání k nám přišlo již s Cyrilem a Metodějem, takže interpretace zdůrazňující německý vliv nejsou správné a záměrně zamlčují důležité historické skutečnosti.“


Autorka je historička