Petice za vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo, České republice,
a za zákaz veškerých akcí Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V.) na území České republiky,dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

V Plzni dne 12.června 2019

Parlament České republiky

Mgr. Radek Vondráček

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 176/4

118 26 Praha 1

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážené poslankyně a poslanci - členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jsme velice a hluboce znepokojeni současnou snahou o prolomení tzv. Benešových dekretů, a tím i důsledky, které by to přineslo celému českému národu.

Dne 8. srpna 2018, vystoupil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer jako hlavní řečník na konferenci Svazu vyhnanců konané v Berlíně pod názvem Nezákonné dekrety odstranit – Evropu pod společné vedení semknout, a prohlásil, že 143 protizákonných (Benešových) dekretů z října 1945 nepatří do společného právního řádu Evropské unie, a zpochybnil tak jejich platnost, a vyzval k jejich zrušení!

Dne 13.3.2019 bavorští poslanci Katrin Ebner-Steinerová, Markus Plenk, Christoph Maier a Andreas Winhart požadovali projednání usnesení, které by označilo Benešovy dekrety za protiprávní a odporující lidským právům, a které by zavázalo zemskou vládu vznést požadavek na jejich nezbytné zrušení.

Dne 8. června 2019, opět jako jeden z hlavních řečníků na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, tedy jedné ze součástí Svazu vyhnanců, konaném v Regensburgu, prohlásil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer za velkolepou myšlenku, aby se příští sudetoněmecké srazy konaly v Čechách, a posteskl si, že to bohužel nepůjde dřív, než za dva až tři roky, protože ještě nejsou odstraněny všechny překážky, které tomuto německému cíli brání.

Dne 8. června 2019 bavorský ministerský předseda Markus Soder při projevu na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení navrhl, aby byli sudetští Němci navrženi na Nobelovu cenu míru za usmiřování s Čechy, tedy že odpouštějí utrpení, které jim Češi způsobili za 2. světové války. Výše uvedenému nadšeně tleskali i přítomní představitelé politických stran a hnutí z ČR.

Z těchto důvodů jsme pochopitelně velmi znepokojeni tím, že by se tyto organizace veřejně hlásající úmysl zrušit Benešovi dekrety, a to dokonce ústy člena německé vlády, a bavorských poslanců, měly scházet na výsostném území České republiky, aby odtud šířily svoji touhu po revizi výsledků 2. světové války.

Požadované zrušení Benešových dekretů, by totiž části občanů Německé spolkové republiky umožnilo vznést žaloby proti České republice, a domáhat se tak před Evropskými soudy vydání nejméně tohoto majetku:

185 303 domů na českých, moravských a slezských vesnicích

263 818 nemovitostí v českých, moravských a slezských městech

28 942 kilometrů čtverečních českých, moravských a slezských sadů, lesů, polí, pastvin, vinic, rybníků a stavebních parcel

4 416 školských zařízení, včetně částí Karlovy University a moravských universit.

Přišlo e-poštou