Pane předsedo vlády, A. Babiši, odvolejte, prosíme, ministra zahraničních věcí ČR, pana M. Stropnického.

 

Přečtete-li si, vážení přátelé, dobře článek "Rada bezpečnosti OSN rozhoduje o otázkách války a míru", pak dojdete sami k závěru, že útok USA, Anglie a Francie na Sýrii byl, velmi mírně řečeno, zvlášť hrubým porušením mezinárodního práva, včetně Charty OSN. Lze dokonce mluvit i o agresi vůči svrchovanému státu, vůči řádnému členu OSN. jímž Sýrie je.

 

Je přímo ostudné, že útočící státy si prostě vyrobily "důvody" k agresi, nepředložily OSN a jejím členským státům důkazy, neproběhlo ani dřívější šetření příslušných odborných institucí OSN, ani Rada bezpečnosti OSN nerozhodla ve věci.  USA, Anglie a Francie se samy staly "žalobci", soudci i vykonavatelé.

Jak zvrácené!

 

Pokud jde o "našeho" ministra zahraničních věcí, ten útok podpořil. Jeho prohlášení má úroveň "pod psa". Pan M. Stropnický, pokud bude uvedeným způsobem postupovat i nadále, je velkým rizikem pro ČR, pro každého z nás. Proto jsme přesvědčeni, že by měl být z ministerské funkce, pokud dobrovolně sám neodejde, odvolán.

Za ČNL Ing. P. Rejf, CSc.