Pan ministr Lipavský jednal jménem vlády ČR, ale nikoliv jménem většiny občanů


Jan Lipavský na jednání zdůraznil nutnost deeskalace z ruské strany jako podmínku vyjednávání a odmítl Ruskem prezentované návrhy bezpečnostních záruk jako nepřijatelné. Dle ČR nemohou být Ruskem formulované požadavky východiskem pro jednání,“ stojí dál ve zprávě ministerstva.


Svět stojí na prahu možné války. Toto nebezpečí nelze odstranit silnými, nezodpovědnými a provokativními slovy, projevy. Pan ministr dal zelenou k dalšímu kolu konfrontace. Pan premiér, P. Fiala, který si tohoto dosud nezralého člověka snad téměř vymodlil na prezidentovi, nese však za takováto bojechtivá slova plnou odpovědnost.


Protestujeme proti válečnickým choutkám vlády ČR. Nechceme válku! Chceme žít v míru. Válečné přípravy nás dovedou jen k bídě, poněvadž již dnes za současného stavu žije téměř dva miliony lidí v chudobě či živoří na jejím prahu, včetně dětí. Protestujeme proti hazardování s našimi životy, které jsou ohroženy.


Jsme lid, který je zdrojem veškeré stání moci. Nejednejte v rozporu s našimi zájmy! Porušujete hrubým způsobem své ústavní povinnosti. Nezapomeňte, že lid vyměnit nemůžete, ale lid vás ano!

ČNL