Pan Frank - Walter Steinmeier, prezident Německa, udělil panu Danielu Hermanovi vysoké vyznamenání


7. září 2020 Christoph Israng, německý velvyslanec v ČR, předal D. Hermanovi Velký spolkový kříž za zásluhy s hvězdou.


Jak hodnotil český lid činnost pana D. Hermana? Když byly volby do poslanecké sněmovny kandidoval za KDU, ale … zvolen nebyl. A tak se rozhodl kandidovat do Senátu. A snažil se, jak mohl. Výsledek však byl stejný. Senátorem se nestal. Voliči jej nechtěli v Poslanecké sněmovně PČR, ani v Senátu. A právě tento opakovaný projev vůle lidu měl být vzat ústavními činiteli na vědomí a plně respektován. Žádnou další funkcí v republikovém státním mechanismu by neměl pan Daniel Herman získat.


Prezident SRN, pan Frank-Walter Steimeier, k uvedenému vůbec nemusel přihlížet a také nepřihlížel. Vyznamenání udělil D. Hermanovi za zásluhy o německo-české vztahy. Za co si je zasloužil? V následujícím článku, který samostatně vyvěsíme, se můžete, vážení čtenáři, seznámit s jedním projevem, který pronesl tehdejší ministr kultury ČR, Daniel Herman, na sjezdu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu.

ČNL