Pakliže bez historické paměti není národa, pak stačí vzít národu jeho historickou paměť, aby postupem doby zanikl

Proto se na ČNL snažíme spolu s řadou autorů, abychom minulost, dějiny v plné historické pravdě, připomínali našim čtenářům. Z nich ti mladší mají již do značné míry zkreslené informace o tom, co se v minulých dobách, zvláště v posledním století, dělo.

Zatímco řada německých politiků, zvláště těch spjatých s tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem, a především jeho představitelé, z nás celá desetiletí dělají zločince válečné, proti lidskosti a dokonce i genocidní, "naši" historici i ústavní činitelé převážně jen mlčí. Dokonce drží i bobříka mlčení, když landsmani mluví o svém právu na domov, na původní vlast, když křičí o tom, že "Benešovy dekrety" jako protiprávní akty musí být zrušeny. A to již ani nemluvíme o tom, jak nám landsmani předpisují, které české politiky mám hanobit, které milovat, když nám předepisují, jaké pomníky a sochy mám stavět a které raději zbourat.

žeme si souseda, kterým je kolektivní tzv. Sudetoněmecký landsmanšaft, vážit a žít s ním v dobrých sousedských vztazích, když čas od času vydává mapy, na nichž je naše pohraničí zakreslováno jako Sudetenland, jejich vlast, na níž mají právo, ač podle mezinárodního práva tomu tak není?

Všichni víme, že landsmani, někteří němečtí politici a ústavní činitelé, společně s "českými" germanofily a sudetomily přepisují naše dějiny desítky let, a to za plné pomoci médiích hlavního proudu. Stáváme se svědky toho, že neojediněle řada českých historiků začíná vidět české dějiny sudetskýma očima.

Pomozte nám, vážení čtenáři, při velkém díle. Snažme se společně zachovat historickou paměť našeho národa a tak zajistit jeho další existenci. Sdílejte naše články, šiřte je, jak jen můžete. Komentujte tyto texty, prosíme! Využívejte signum "To se mi líbí". Ozdobte jím naše články, naše listy. Jsme s Vámi. Buďte i vy s námi! Vřele děkujeme. Nechť nové obrození našeho národa se stane skutečností!

České národní listy