Přeji nám svět…

Marek Řezanka


Přeji nám svět, kde žádná slova drzá

na indexu se nikdy neobjeví,

svět, kde nám úsměv na rtech nezamrzá,

a v kterém nezní zbraně, ale zpěvy.


Přeji nám svět, v němž nikdo nehladoví,

a v němž ti slabší nejsou stále biti,

svět, v němž je zlé se klanět neřádovi.

Přeji nám svět, v němž přetvářka se zřítí.


Svět, v němž jsou běžná různá stanoviska,

svět, který jedna pravda neovládá.

Svět, v němž z nás každý naději svou získá,

svět, v němž je barev vskutku celá řada.


Přeji nám svět, kde zisk tím hlavním není,

a v němž se na něj nepřepočítává.

Svět s právem na mír dalších pokolení,

svět, v němž má každý z nás svá daná práva.


Přeji nám svět, jenž k vraždám nevybízí,

svět, v kterém faleš není přikázáním.

Přeji nám svět, co nezmítá se v krizi,

svět, v němž lze žít a pevně stát si za ním.


Přeji nám svět, jenž mysl nepokřiví,

svět, kde se vrahům nikdy nepodlézá,

svět, v němž nám děti nerostou jak dříví,

svět, v němž se vítá jiná hypotéza.


Přeji nám svět, jenž lásku nepotlačí,

svět, v němž je vždycky místo pro hledání.

Přeji nám svět, v němž nechybí hlas ptačí,

svět, v němž se myslí, a to bez přestání.


Přeji nám svět, v němž nebudeme vězni

těch, kdo nás jenom sprostě ožebračí.

Svět, v kterém paměť jen tak neodezní,

svět, v němž jsou oči k vidění, ne k pláči.


Přeji nám svět, jenž chudé neznásobí,

svět, který pozná, co je spravedlivé,

svět, v kterém zločin není bez žaloby.

Svět, který ví, že cit je osmým divem.


Přeji nám svět, který nás neponíží,

svět, který tupé stádo nevychová.

Přeji nám svět, jenž zbavuje se mříží,

svět, v němž se činy cení víc než slova.


Přeji nám svět, který nás neznásilní,

svět, který naše děti neznetvoří,

svět, v němž lze růst – svět, v němž budeme silní,

svět, který není utopený v hoři.


Přeji nám svět, jenž oči nezamhouří

nikdy, když křivda v jeho zdech se páchá.

Přeji nám svět, jenž umí přečkat bouři,

svět, v kterém není mottem: „Dej si bacha“.


Přeji nám svět, jenž nepovýší hloupé,

svět, který moudrým ústa nezalepí,

svět, jenž se v krvi nikdy nevykoupe,

svět, v kterém není povinnost být „happy“.


Přeji nám svět, v němž oheň je i voda,

svět, jenž nám naše srdce otevírá,

svět, v kterém nikdo duši nezaprodá.

Přeji nám cestu – zmizí propast širá…Namluveno: muamarek.cz/files/mp3/preji-nam-svet.mp3