Před 84 lety jsme se stali německým protektorátem

Obsazování Čech a Moravy začalo již 14.března 1939, ale oficiální okupace nastala až šestou hodinou ranní 15.března 1939.

Hitler při přehlídce německé čestné jednotky na Pražském hradě

15. března 2023 – 08:10

Když 29. září 1938 podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie Mnichovskou dohodu, zdálo se, že zachránili evropský mír. Adolf Hitler se zavázal, že poskytne Československu, které bylo přejmenováno na Česko–Slovensko, záruky, což však zůstalo pouze na papíře. Ve skutečnosti Německo neustále činilo nátlak na okleštěnou republiku a kladlo si nehorázné požadavky.

tali politiku násilí a teroru.

Během nočního jednání v Berlíně v noci ze 14. na 15.března 1939 Hitler prezidentu INCLUDEPICTURE "http://www.regionalninovinky.cz/repository/hacha_0001.jpg" \* MERGEFORMATINET té se snažil jednat, ale nakonec byl zlomen. Před 4.hodinou ranní podepsali Hácha a Chvalkovský (ministr zahraničí)  "Prohlášení německé a česko–slovenské vlády“, kde se mimo jiné praví: „Čs. prezident prohlásil, že ... klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“ Ve 3:15 hodin bylo zahájeno zasedání pražské vlády a ve 3:35 byl odeslán všem armádním sborům rozkaz ze zákazem klást jakýkoliv odpor. Ve 4:30 začal pražský rozhlas vysílat zprávu o chystaném vstupu německých vojsk na území Čech a Moravy. Obyvatelstvo má zachovat klid, jít jako obvykle do práce a vyčkávat dalších zpráv.

Ve čtvrtek 16. března vydal Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Čeští Němci se tímto stali občany Třetí říše. Češi se stali občany nového Protektorátu. Česko–slovenská vláda byla přejmenována v nezměněném složení na vládu protektorátní, která byla navenek zbavena odpovědnosti za obranu, mezinárodní záležitosti,  komunikační a celní služby.

Protektorát Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren) bylo území okupované od 15. března 1939 nacistickým Německem do jeho kapitulace 8.–9. května 1945.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)