Před čím varoval před smrtí Slobodan Miloševič Rusko

Soudí se, že ve svém kanonickém textu před smrtí se bývalý jugoslávský vůdce obracel hned na tři národy – obyvatele Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Přitom zdůrazňoval, že občany Ukrajiny a Běloruska také pokládal za Rusy. Byl přesvědčený, že s nimi udělají totéž, co i s jeho státem. Vyzýval, aby neposkytovali slabé místo a neoddělovali se. Při odloučení “se vám Západ zahryzne do hrdla”, říkal Slobodan Miloševič.

V jeho interview byla pozorována mimořádně protizápadní rétorika a  tvrdil, že Rusko nemusí následovat Evropu, protože ruský národ je soběstačný. Rovněž říkal, že to Západ potřebuje Rusko, nikoliv naopak.

Miloševič se domníval, že problém je v tom, že není jednoty mezi třemi sousedícími státy. Kdyby Rusko, Bělorusko a Ukrajina žily ve skutečné jednotě, byly by silné a byly by s to klást odpor výzvám Západu.

Ještě před svým politickým krachem psal Slobodan Miloševič radikální články. Jeden z nich vyšel v novinách Pravda. Tam obviňoval Evropu z německého revanšismu a domníval se, že rozpad Jugoslávie je důsledkem tohoto revanšismu. Vyjádření se vyznačovala kategoričností, vždyť v nich se po pádu berlínské zdi Německo začalo “hojit” za prohru ve válce.

Velmi často se v kontextu sporů o politice Miloševiče a jeho varování pro Rusko zmiňuje tento citát:

Jedna z hlavních úloh loutkové vlády – pokud se taková dostane k moci, spočívá v destrukci národního sebeuvědomění. Státy, které jsou řízeny zvenčí, se relativně rychle loučí se svou historií, se svými tradicemi, se svými národními symboly, se svými zvyklostmi, často i s vlastním spisovným jazykem.

Alexandr Bočkarev

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová