Příčovy

Sobotní (13.8.2022) čtvrté setkání vlastenců v zámecké zahradě v obci Příčovy se opravdu vydařilo. Nádherné počasí, moře účastníků jak na diskuzním pódiu, tak před ním. Osobnosti se vyjadřovali k současné dramatické situaci ve společnosti, k vládě, k blížícímu se kolapsu, k energetice, k potravinové soběstačnosti, k cenzuře, k blížícím se regionálním a senátním volbám, k mezinárodním vztahům atd. Naši společnost děsí diletantismus naší vlády, která je zcela určitě tou nejhorší v našich dějinách. Její amatérismus, očividný nezájem o vlastní obyvatelstvo a o řešení blížící se katastrofální energetické situace je do očí bijící.

Vláda přilévá olej do ohně na Ukrajině a svým agresivním chováním k Rusku v blízké době způsobí naprostý nedostatek životodárných surovin a tím i kolaps průmyslu, zemědělství a zapříčiní zcela nepohodlný život obyvatel. Obyvatelé mají zcela oprávněně obavy a strach z budoucnosti. Ke všem současným a i budoucím závažným problémům, které povedou nejen k vysoké míře inflace, nezaměstnanosti, ohromnému zchudnutí obyvatelstva, ale zároveň i ke zvyšujícímu se společenskému napětí, které zcela jednoznačně povede ke zvýšení kriminality, násilí, sebevražednosti, psychických traumat a samozřejmě k celkovému zhoršení zdraví národa.

Blížící se nedostatek energetických zdrojů se dá těžko nazvat krizí, neboť krize je v rámci volnotržního hospodářství docela objektivní stav ekonomiky, který se cyklicky opakuje. U nás se jedná o svévolně řízený nedostatek surovin způsobený ideologií a politickým postupem vlády. Vláda je tím elementem, který je zcela jednoznačně zodpovědný za nastalou situaci. Ke všem těmto závažným tématům se vyjadřovali skuteční odborníci, kteří by měli zaujímat rozhodující postavení v zemi a kterým by měla vláda naslouchat. Na malém vzorku uvedu několik osobností, kteří se vyjadřovali ke svým oborům a jsou opravdu elitou národa a jejichž odborné znalosti a zkušenosti jsou ve zjevném rozporu s primitivním řízením země současnou vládou. Uvádím bez akademických titulů – Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Zdeněk Jandejsek, Josef Skála, Jiří Kobza, Benjamin Kuras, Jiří Hejlek, Petr Žantovský, Stanislav Novotný, Jindřich Rajchl, Zuzana Majerová Zahradníková a řada dalších. Projevy a diskusní příspěvky včetně dotazů z publika byly velmi často odměňovány bouřlivým potleskem. Velký dík patří nejen všem zúčastněným diskutérům a účastníkům, ale také organizátorské rodině a majitelce zámku, hudebníkům včetně zpěváků nebo scének skvěle zapadajících do celkového kontextu dne.

JOB/15.8.2022