Píseň 28. října


Vlaj, naše vlasko, věčně vlaj,

vlaj za bouře i za pohody!

Chraň čest a řád a práce plody.

Těch pro tě padlých odkaz haj.


Chraň před náporem rodný kraj.

Neklesni v míru ani v boji.

Kde stanul Čech, ať věčně stojí!

Vlaj, naše vlajko, slavně vlaj!


Ne pyšně, hrdě však se vznes!

Ať národ roste, stát ať vzkvétá!

Necouvej před soutěží světa!

Buď dobrých lásku a zlých děs!

(Viktor Dyk, 1918)