Píseň Čechů v roce 1850

Karel Havlíček Borovský

Zle, matičko, zle!

Švarcemberci zde:

jeden, ten je jenerál,

a druhý je kardinál;

zle, matičko, zle!

Zle, matičko, zle!

Švarcemberci zde:

jeden drží karabáč,

druhý říká otčenáš;

zle, matičko, zle!

Zle, matičko, zle!

Švarcemberci zde:

jeden, ten je arcibiskup,

a druhý je taky špicbub;

zle, matičko, zle!