Otevřený dopis Lomeckému 9.4.18

 

Lomecký Oldřich, Ing.

starosta MČ Praha 1

Vodičkova 18

115 68 Praha 1

 

Věc: Odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové

 

Vážený pane starosto,

 

                          velmi děkuji za Váš velmi informativní dopis z 31. ledna 2018, čj: UMCP1 008050/2018, zn: STA 22/2018.

 

V souvislosti s ním však vyvstávají další otázky. Dovolte mi, prosím, abych je vznesl. Píšete, že v „současné době se dotčená pamětní deska nachází v péči (nikoliv v majetku) Galerie hl. m. Prahy a bude podrobena renovaci“. Pokud však byla pamětní deska paní Hany Benešové, manželky prezidenta E. Beneše, „sejmuta odborným restaurátorem v roce 2012, kdy započaly stavební práce v dotčeném domě“, proč ještě nyní čeká na renovaci? Za uplynulých šest let pamětní deska mohla být již renovována, aby mohla být instalována na původní místo bezprostředně po stavební kolaudaci. Proč pamětní deska není dosud renovována? Proč se takto její renovace odkládá? Kdo o tom rozhodl a z jakých důvodů?

Pokud stavební práce na domě, kde byla předmětná pamětní deska, započaly již v r. 2012, tedy před asi šesti roky, vnucuje se i další otázka. Jak dlouho ještě budou probíhat v dotčeném domě stavební práce? Prosím, můžete mi na tuto otázku odpovědět? Předpokládám totiž, že o rozsahu stavebních pracích se rozhodlo s tím, že budou probíhat v určitém časovém rámci. Takže Vám, či příslušnému odbornému orgánu, je plánovaný termín na dokončení stavby znám. Tudíž je Vám znám i termín, možná, že jen orientační, řádného ukončení kolaudačního řízení.

 

Byla-li pamětní deska paní Hany Benešové instalována 16.5.2005 a sejmuta odborným způsobem v roce 2012, pak byla na svém místě pouhých 7 let.

V současnosti je tato pamětní deska již 6 let, jak píšete, v péči Galerie hl. m. Prahy. Pokud nebude umístěna v blízké době na své původní místo, brzy bude delší dobu v depozitáři Galerie hlav. Města Prahy, než na původním místě. A tento fakt, vzhledem k tomu, že jde o manželku pana prezidenta E. Beneše, a že letos oslavujeme 100. výročí vzniku Československé republiky, je sám o sobě již pobuřující.

 

Prosím, vážený pane starosto, pokud máte možnost v této věci učinit potřebné kroky k urychlení kolaudace stavby a opětné instalace pamětní desky, učiňte je! Jde o sledovanou záležitost, která zajímá celou vlasteneckou obec. Děkuji za vše, co v předmětné záležitosti vykonáte.

V Praze, dne 9.4.2018

S pozdravem

 

Ing. Pavel Rejf