Oni si také mysleli, že se jich to nemůže týkat.

 

Petr Hampl : Prolomení hradeb (Z knihy od sociologa, která stojí za přečtení a popřemýšlení)

 

Evropské dějiny vlastně nic takového nepoznaly. Když přicházeli dobyvatelé, vytvářeli vládnoucí kastu, která byla mnohem méně početná než původní obyvatelstvo. Neměli vyšší porodnost než domácí obyvatelé, takže obě etnika se mísila a přežilo mnoho z podmaněné kultury i podmaněných genů.

Nahrazení původního etnika jiným, jaké proběhlo třeba před několika staletími v severní Americe a jaké dnes probíhá v některých západoevropských zemích, je v této části světa něčím úplně novým.

 

Pár nepříjemných otázek

Máme dost schopností a prostředků, abychom svobodný svět ubránili. Ale náš mozek není na sou-časnou situaci připraven. Nic podobného jsme nezažili my, naši rodiče, ani naše babičky a prababičky. Mozek většiny z nás je nastaven tak, aby příznaky katastrofy automaticky gumoval. Zvláště, když probíhá obrovská propagandistická kampaň s cílem posílit luto vymazávací schopnost a přesvědčit lidi, že každodenní zabíjení a prosazování islámského práva je vlastně normální.

Takže ještě jednou. Pokud to někomu připadá příliš bláznivé, nemusí číst dál a může si pustit Českou televizi. Nicméně i jemu radím, aby si položil následující otázky:

 

- Ubývá v evropských zemích muslimů nebo jich přibývá?

- Existuje nejaká přirozená hranice, kdy jich přibývat přestane? (kupř. dosažení 20 % populace)

- Je tomu taky že s přibývajícím počtem muslimů a růstem komunit ovládajících celé čtvrti stoupá ochota muslimů přizpůsobit se evropskému životnímu stylu a evropským hodnotám? Není to spíše tak, že tato ochota klesá?

- Pokud v rámci islámské komunity vznikne radikální a umírněný proud, nechají se radikálové zastrašit od umírněných nebo spíš umírnění od radikálů?

- Když uvážíte, že za odpadnutí od islámu je podle prorokových nařízení trest smrti a že se kdykoliv může stát, že nějaký horlivý muslim takový trest opravdu vykoná, myslíte, že muslimové budou ochotni islám opouštět?

- Když uvážíte, že muslimské ženy rodí násobně víc než ženy v běžné evropské populaci, myslíte, že k dosažení početní převahy budou potřebovat staletí? Uvědomujete si, že zdánlivě nevýznamné 10% zastoupení v populaci znamená, že muslimové představují asi čtvrtinu středoškoláků a že už za pár let se bude většina dětí rodit v muslimských rodinách?

 

V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit, že:

1. lidský mozek zpravidla reaguje velmi efektivně na ta rizika, se kterými máme zkušenost nebo si je dokážeme dobře představit;

2. pokud ale narazíme na něco, k čemu už po staletí nedošlo, má mozek tendenci „vygumovat“ příznaky hrozby;

3. proto se stává, že když lidé narazí na hrozbu strašlivé události, k jaké v dějinách dochází jen zcela výjimečně, jsou naprosto neschopní reagovat;

4. islámská civilizace se už přibližně 1.400 let pokouší zcela zlikvidovat civilizaci Západu. Po celou dobu má jednoznačnou převahu a její vojenské jednotky postupně dobyly podstatnou část původně křesťanských území;

5. v současné době probíhá pokus o islamizaci té části Západu, která ještě zbývá. Naše mozky mají ale tendenci ignorovat příznaky této katastrofy.

Pokud si chcete rozšířit obzor, doporučuji k přečtení knihu Douglase Murrayho The Strange Death of Europe.

Výňatky z knihy: Petra Hampla - Prolomení hradeb , str. 23-29

Jako svou 2. publikaci vydalo v r. 2018 nakladatelství

Naštvané matky z. s., Fischerova 690/23, Nové Sady, 779 00 Olomouc