Omyl o Walderodem v článku pana Ondřeje Höppnera se pojí s omylem o osudu sudetů v Reichu

Pan Höppner publikoval jinak závažný a objevný článek o dr. Walderodem 20.6.19 na ČNL ("Temná minulost hraběte Walderode").

Tam uvádí, že dne 5. září 1941 vstoupil do wehrmachtu pan dr. Walderode "jako člen Henleinovy sudetoněmecké strany". Pan autor měl napsat v tomto případě "bývalý člen". Proč?

Henleinova strana se  v srpnu 1939 sloučila s NSDAP, její členové byli převedeni do nacistické říšské partaje a Henleinova strana byla rozpuštěna, zanikla.

(Viz např. slučovací sjezd Henleinpartei s NSDAP v Německém domě v Brně v srpnu 39, fotografie in: Brno Brünn 1934-1945, Filip-Schildberger-Břečka- Nedbal,Filip Brno 2011,str.202.) 

Henlein sám v r.1941 měl ve Vídni projev o tom jak "Sudetoněmci splnili svůj dějinný úkol, rozvrácení ČSR", jak museli skrývat svůj zločinný záměr, a tento projev byl citován i na Norimberském soudu, při souzení kolektivní skupiny Sudetoněmců soudem!

(Srovnej Ečer,Norimberský soud, Orbis Praha 1946.) 

Přirozeně! Sudeti jako partaj i jako "národnostní kmen" i podle otce jejich partaje splnili svůj rozbiječský úkol, zničení demokratického právního státu ČSR, a byli pro Hitlera jako zvláštní entita již nepotřební. Proto se již tehdy rozplynuli i úředně! v říšsko německém moři. Všichni po prověření se stali říšskými Němci! I proto je žvanění posseltovců a Bavorů o zvláštním "sudetoněmeckém kmeni" a jeho "nárocích" u nás nejen historický nonsens, ale i olbřímí politická lež! A proto s nimi i osvobozená ČSR naložila jako s říšskými Němci. (A proto toto zamlčování našich dějin republiky z úst Bělobrádků, Hermanů a jiných prznitelů našich novějších dějin.)

Takže dr. Walderode roku 1941 vstupoval do wehrmachtu buďto jako bývalý člen SdP, anebo jako již člen NSDAP (?). O tom však doposud nemáme další doklady.  Jinak je článek pana Höppnera velmi přínosný.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I