Odpůrci reforem odpadli,

opět podpora pro Steffena Hörtlera

SL-Landesgruppe Bavorsko

 

Největší skupina členů „sudetoněmeckého“ landsmanšaftu se sešla v Memmingenu na letošním zemském shromáždění k nové volbě výkonného výboru. Přitom získal zemský předseda Steffen Hörtler důvěru více než 80 procent delegátů. Nový bavorský ministr hospodářství Franz Josef Pschierer - krajan - předal pozdrav bavorské státní správy.

 

Johann Slezak kandidoval proti Hörtlerovi jako oponent reformního kurzu, který zaujímá vedení SL v posledních letech. Patří k němu program pro úspěšný „sudetoněmecko“-český dialog, který byl v platnosti od roku 2015, a jenž vedl k účasti vysokých českých zástupců na sudetoněmeckých dnech. Program, o němž bylo rozhodnuto Spolkovým sudetoněmeckým shromážděním a obsahuje reformu aktuálních stanov. To všechno zpochybňuje malá skupina okolo Slezaka, která za účelem propagandy podala lavinu žalob - a která dostala od bavorských delegátů pouze izolované hlasy.

Dva další kritici, zaměření na kritiku politiky etnické skupiny - předseda Witikobundu Felix Vogt/Gruber, a hlavní iniciátor probíhajícího soudního řízení proti SL, Rüdiger Stöhr - také nebyli zvoleni do zemského předsednictva.

Tím delegáti většinově potvrdili strategii zemské skupiny, která prosazovala zahájený proces porozumění na základě historické pravdy. Pro řešení otevřených otázek mezi „sudetskými“ Němci a Čechy by měla být dále rozvíjena úzká spolupráce s politiky v Mnichově, Berlíně a Štrasburku. Pro obnovu etnické skupiny v Bavorsku v budoucnosti, chce znovu zvolený zemský předseda Steffen Hörtler posílit úlohu „sudetských“ Němců, jako čtvrtého kmene ve svobodném státě Bavorsko.

Regionální rozmanitost etnické skupiny i spojení s Bavorskem se odráží již v zemském předsednictvu. K voleným zemským zástupcům byli zvoleni Margaretha Michelová (Horní Franky), Eberhard Heiser (Střední Franky), Alfred Kipplinger (Dolní Franky). Horní Bavorsko a Švábsko jsou nyní zastoupeny v předsednictvu Leonhardem Schleichem a Dietmarem Hellerem. Bernhard Moder z Horního Falce se stal tajemníkem. Správa financí zůstává v rukou manželského páru Hannelore a Dietra Hellerových (Střední Franky). Další členové správní rady jsou Monika Schützeichelová z Horního Bavorska, Dorith Müllerová a Dieter Hüttner (Horní Bavorsko) a Sigrid Ullwer-Paul (Horní Falcko) a Hildrun Barthlmová (Dolní Franky).

Na počátku shromáždění srdečně přivítal v Memmingenu hostitel – starosta Manfred Schilder. Vyjádřil potěšení, že nejdůležitější demokratický orgán zemské skupiny je po několik dní v Dolním Allgäu. Memmingen přijal po druhé světové válce početné vyhnance z vlasti a později také vystěhovalce a úspěšně zvládl tento obrovský historický integrační úkol.

Další pozdravy předali spolkový poslanec Stephan Stracke, zemský poslanec Bernhard Pohl, za „sudetské“ Němce dolnoalgauerský zemský rada Hans-Joachim Weirather. Poprvé v nové funkci ombudsmana bavorské zemské správy se jako host zemské skupiny „sudetoněmeckého“ landsmanšaftu Bavorska zúčastnil Klaus Holetschek, poslanec, také „sudetský“ Němec.

Sudetendeutsche Zeitung, 27.4.2018, str. 1, bez autora a značky

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf