Odpověď na vystoupení Váchy na DVTV

 

Na obrazovce DVTV se objeví tajuplný muž jako ze záhrobí – člověk ani hned nepozná, že je to vlastně Halíkův kaplan Vácha.

Citace: Volby skončily a my se ptáme: Jak je možné, že tak velké množství lidí dalo hlas Miloši Zemanovi?

Odpověď: A my se ptáme: Jak je možné, že ještě poměrně velké množství lidí hlas Miloši Zemanovi nedalo? On ve volbách představoval záchranu národa před islamizací a globalizací. Jak velké to byly tlaky ze zahraničí a kolik zrádců se proti národu sjednotilo! Byl to Boží zázrak, že jim to nevyšlo.

Citace: Jak je vlastně vůbec možné, že tolik lidí dalo přednost lži před pravdou, Rusku před Evropou, vulgaritě před zdvořilostí? 

Odpověď: Jak je vlastně vůbec možné, že tolik lidí nerozlišilo, že ve volbách nešlo o osoby, ale o volbu mezi systémem života a systémem smrti. Prezident reprezentoval zdravý rozum, pravdu a život. Oponent na druhé straně skrytě reprezentoval globalizační systém smrti prosazující islamizaci a gender homosexualismus spojený s kradením dětí. Jak je vůbec možné, že 48,5% voličů dalo přednost lži a smrti před pravdou a životem?

Citace: Jak je vlastně vůbec možné, že tolik lidí dalo přednost ... Rusku před Evropou?

Odpověď: Rusko nestanovuje Česku žádné kvóty a nehrozí sankcemi. Dnes Evropa, tedy Brusel, stanovuje nejen kvóty, ale diktátem pod názvem „Dublin IV“ nutí český národ k sebevraždě.

Citace: Jak je vlastně vůbec možné, že tolik lidí dalo přednost ... vulgaritě před zdvořilostí?

Odpověď: Lépe je vulgárně zabránit sebezničení, než ho zdvořile vítat.

Citace: A jak je vlastně ještě vůbec možné, že někomu není jasné, že po pěti letech potřebujeme změnu?

Odpověď: Heslo „volte změnu“ je heslo Halíka. Jen blázen volí změnu k horšímu jen proto, aby byla změna.

Citace: Ne proč získal Miloš Zeman tolik desítek nebo tolik jednotek procent, ale jak to, že mu vůbec někdo dal hlas, byť jen jeden?

Odpověď: Co to je za hulvátství, pokládat většinu českého národa za temnou masu?! Prezident Zeman vyhrál volby čestně.  

Citace: Zdá se mi s překvapením, že je to především moje vina...

Odpověď: Asi máš pravdu, že i tvou vinou dost velké procento lidí volilo systém smrti.

Citace: A mně je skoro po každých volbách hanba...

Odpověď: Je skutečně hanba, že nerozlišuješ, že v těchto volbách nešlo o osoby, ale o volbu mezi systémem života a systémem smrti. Dobře, že je ti aspoň hanba, že jsi jako kněz oklamal tolik lidí. Nedej Bůh, aby tě čekala věčná hanba, za kterou stojí duch lži a smrti, kterému spolu s Halíkem sloužíš!  

Citace: ... mnozí intelektuálové žiji ve své bublině časopisů, bublině knih, bublině stejně smýšlejících přátel...

Odpověď: Je škoda, že jsi vešel do Halíkovy bubliny, kde už neproniká sebekritika a pravda.

Citace: ... odpovědnost za národ jsem ochoten maximálně ventilovat zde na DVTV, a to je pořád málo.

Odpověď: S Halíkem jste si vzali zodpovědnost za duchovní i fyzické ničení národa. To je vám málo? Správná ventilace je sebekriticky si přiznat realitu a oddělit se od systému lži a smrti.

Citace: A když zůstaneme my intelektuálové zavřeni na svých katedrách, národ je vydán na milost a nemilost všem dezinformátorům a falešným prorokům.

Odpověď: Falešní proroci na islamizaci říkají: „Pokoj, pokoj“. To jste vy dva s Halíkem. Spolu se zednářskými kluby a kavárnami desinformujete národ, který vám byl vydán na milost a nemilost.

Citace: Nyní po volbách je čas na naslouchání, čas na rozhovory, čas na trpělivé vysvětlování.

Odpověď: Jak dlouho byste naslouchali, kdyby vám teď, po volbách, mnozí trpělivě vysvětlovali váš omyl, že jste pro národ prosazovali systém smrti místo života?

Citace: Pokud rezignujeme, při nejbližších příštích volbách se budeme zase ptát, čí je to vina.

Odpověď: Neměli byste jen rezignovat, ale měli byste hlavně dělat pokání za to, že spolu s Halíkem, jako dva kněží s duchem Jidáše, kopete hrob národu i křesťanství.

Citace: A viníka budeme hledat všude jinde, jen ne ve vlastní lhostejnosti.

Odpověď: Nevymlouvejte se na vlastní lhostejnost. Je třeba hledat viníka v kryptě, ne všude jinde! Halík ať hledá v tobě a ty v Halíkovi. Pak skutečně viníka najdete. Ale to nestačí. Pak dělejte pravdivé pokání, že jste klamali národ. Chlapsky si to přiznejte.

 

biskup Metoděj OSBMr

sekretář Byzantského katolického patriarchátu