Odpověď na neklidné časy zní Evropa (II. část)

 

Výroční konference komunity Sdružení Ackermann v Praze.

 

„Evropská unie je inteligentní odpověď na změny v 21. století“, řekl důrazně bývalý předseda Spolkového sněmu, Norbert Lammert, na výroční konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) v polovině února v Praze. Kolem 120 účastníků z České republiky a Německa se sešlo na konferenci s tématem „Politický (ne)klid v současné Evropě? České a německé vnímání".

Profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie, kněz a jeden z předních intelektuálů své země, reprezentant „veřejné teologie“, je schopen hájit svůj úhel pohledu před sekulární veřejností. Nicméně, různé úhly pohledu ve střední a východní Evropě chybí, litoval Halík.

Německý velvyslanec v Praze, Christoph Israng, v následné diskusi objasnil, že v Německu jsou „podobné krizové jevy liberální demokracie.“ Zároveň vyjádřil povzbuzení, abychom jako jako křesťané, neztratili optimismus a naději. K tomu citoval Václava Havla : „naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Žádal o překonávání rozdělení mezi národy a v národech. V této souvislosti chválil práci Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Jaroslav Šebek zhodnotil nedávnou volební kampaň na českého prezidenta. Historik z Akademie věd náležel k volebnímu týmu profesora Jiřího Drahoše. V předvolební kampani bylo, podle něj, zasláno 1,5 milionu e-mailů s cílenou dezinformací. Jako velkou misi vidí umožnit lidem orientovat se a komunikovat v digitálním prostoru. Ve volební kampani Drahoše cítil silnou pozitivní energii občanské společnosti. "Přemýšlíme o tom, jak budeme moci tuto pozitivní energii i nadále využívat pro budoucnost," informoval Šebek.

Generální tajemník české biskupské konference, páter Stanislav Přibyl, vidí málo toho, na co se dnešní lidé mohou spolehnout. Podle jeho názoru je to příčina zvýšené úzkosti. Církev, jako náboženství slov, nemá žádnou jinou zbraň než slovo.

Nicméně je obtížné bojovat proti vývoji, pokud slova již nemají, z důvodu jejich neustálého zneužívání, v současné době žádný obsah.

Tomáš Halík požadoval vizi a synergii. Vyzval k součinnosti s lidmi mimo církev, z občanské společnosti. Konec konců je potřeba opět emocionální vztah k Evropě.

V německo-české bohoslužbě německé katolické komunity v Praze, v kostele Svatého Jana Nepomuckého Na Skalce, položil otec Martin Leitgöb, duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde, s ohledem na evangelium otázku: „Jak se dnes vypořádat s marginalizací společnosti?“ Citoval slova papeže Jana Pavla II.: „Cesta církve je člověk“ a přizpůsobil citát tématu konference: „Cesta Evropy je člověk“, toto zaměření na člověka by neměli křesťané ztrácet z dohledu.

Klíčovým datům české historie byl také věnován program v sobotu odpoledne, připravený Petrem Kourou. Byla to návštěva různých míst v Praze, jako Knihovny Václava Havla, s novou výstavou o umělci prezidentovi, výstava o Pavlu Tigridovi „Hlas svobody“ a výstavy o „Chartě 77“.

V biografické rozpravě byl představen jezuitský kněz František Lízna. Trpěl jako politický vězeň za komunistického režimu a loni na podzim mu byla udělena „Cena paměti národa“, jako důležitému svědkovi. Kromě toho byla pro účastníky konference uspořádána komentovaná prohlídka města - „Po stopách osudových osmičkových let  Prahou“.

Petr Křížek poděkoval jménem nemocného předsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, ministra kultury Daniela Hermana, Nadaci Konrada Adenauera, Česko-německému fondu budoucnosti, organizacím Renovabis a Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde, za podporu konference. V současné době se podle Krížka objevuje pocit, že by myšlenka společné Evropy mohla zmizet. Řešení tohoto problému byla věnována letošní konference v Praze. Příspěvky řečníků ukázaly, že je dnes naléhavě zapotřebí se pro Evropu co nejvíce angažovat.

(ag), Sudetendeutsche Zeitung, 9.3.2018, str. 3

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf

 

Konference (Foto: Martina Schneibergová)