Od paní ministryně dr. D Stehlíkové dostal ing. P. Rejf následující odpověď:

děkuji Vám za podněty týkající se německé menšiny v České republice.

Název článku, jak jistě víte, je vždy dílem novinářů, takže tato věta mně nepatří. Jinak s Vašimi argumenty souhlasím. V severních Čechách sbírám příběhy všech pamětníků, tedy všech národností, včetně české, slovenské, židovské i německé. Má to význam především kulturně – historický. …6.2.2008.“

 

Na tento dopis odpověděl ing. P. Rejf:

„…Jistě nejde v mé petici jen o název článku, ale především o jeho obsah. Pokud s mými argumenty souhlasíte, pak celý obsah článku je hrubě zavádějící. Předpokládám, že jste vůči Landeszeitung již podnikla, na základě tiskového zákona, příslušné právní kroky, které by měly vést k tomu, aby redakce se omluvila za článek, který, slušně řečeno, velmi zkresluje Vaše novoroční blahopřání, a tuto omluvu s vysvětlením, proč k takovému zkreslení došlo, otiskla.

Uveřejnění takové omluvy budu v Landeszeitung pečlivě sledovat.

Jen takovýto výsledek mé petice je v souladu s § 5 odst. (3) petičního zákona. Jen tak mohu považovat mou petici za vyřízenou v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb.

Děkuji Vám za vše, co učiníte k prosazení pravdy a k odstranění hrubého zkreslování Vašich slov. … 14.3.2008“.