Ochrana životů a zdraví občanů republiky by měla být prioritou jakékoliv vlády, tedy i té současné

Fialovská vláda mluví o válce na Ukrajině. ČR ukrajinskou stranu podporuje zbrojními dodávkami zatím v hodnotě přes několik set milionů korun. Tím vystupujeme z řady neutrálních států. Stupeň našeho možného ohrožení tak vzrůstá.

Chce–li premiér P. Fiala pomoci Ukrajině, bereme to na vědomí. Opozice stejně nemá možnost v parlamentu zvrátit jeho rozhodnutí.

V souvislosti s tím bychom však neměli zapomenout, že vzrůstá i stupeň ohrožení občanů republiky. Již dříve jsme písemně upozornili pana premiéra, že by neměl zanedbávat bezpečnost občanů republiky. První otázkou je, jak to učinit? Je celá řada možností. Především zajistit bytelné kryty, které by odolaly raketám či bombám. Jakýkoliv takový útok na nás by měl jistě i značné dopady, ranění i mrtví. Pro raněné je třeba vybudovat i zesílenou síť zdravotních zařízení, které by byly v bezpečí, někde podzemí. Co je možné hned udělat, to je obnovit Civilní obranu, celou její dřívější síť, vybavit ji vším potřebným, proškolit lidi. Vybudovat celou síť bezpečných skladů. Je toho celá řada.

V prosinci minulého roku jsme poslali panu premiérovi otevřený dopis, který mu připomínal nutnost těchto aktivit. V něm byla i věta, že výše uvedená politika naší vlády by neměla předběhnout úsilí o zajištění bezpečnosti našich lidí. Ale stalo se. Viditelně děláme kroky, které nás zbavují statutu neutrální země, ale o nových krocích k zajištění životů a bezpečností občanů nic nevíme. Dostali jsme jen odpověď, že pan premiér vzal otevřený dopis na vědomí

Všichni jsme pro mír. Situace se může vyvinout i jinak. Nadto nevíme, jak dlouho bude trvat situace, která mír ohrožuje. Pokud bude vyřešen problém Ukrajiny, zbývá však zde další otázka. Jak bude eskalovat nebo jak bude vyřešen problém konfliktu mezi těmi, kteří si přejí unipolární světový systém v čele s USA, a těmi, kteří usilují o jeho změnu v multipolární, Rusko, Čína a další nové mocnosti. Bude to trvat jistě ještě delší dobu.

V tomto hrozivém světovém zápolení fialovská vláda řadí ČR k USA. Proto je nutné uvažovat o bezpečnosti našich lidí i z hlediska této konfliktní perspektivy. Zatím kromě houkání sirén, které spíše navozují válečnou psychózu, nevíme o dalším. Velmi si přejeme, aby vláda učinila kroky k zajištění našich životů a zdraví i z hlediska tohoto časově delšího procesu.

Dr. O. Tuleškov