Obete druhej svetovej vojny8

a) VÝCHOD

27 miliónov obyvateľov ZSSR, z toho 14 miliónov Rusov, 7 miliónov Ukrajincov a takmer 2,5 milióna Bielorusov)

6 miliónov obyvateľov Poľska (z toho 3 milióny Židov)

1,7 milióna obyvateľov Juhoslávie

500 tisíc obyvateľov Rumunska

355 tisíc obyvateľov Československa

20 tisíc obyvateľov Bulharska

Celkovo: VYŠE 32 MILIÓNOV SLOVANOV

b) FAŠISTICKÝ ZÁPAD

5,7 miliónov obyvateľov Nemecka

500 tisíc obyvateľov Talianska

Celkovo: PRIBLIŽNE 6,2 MILIÓNOV AGRESOROV

c) DEMOKRATICKÝ ZÁPAD

600 tisíc obyvateľov Francúzska

450 tisíc obyvateľov Spojeného kráľovstva

420 tisíc obyvateľov USA

210 tisíc obyvateľov Holandska

88 tisíc obyvateľov Belgicka

2 tisíc obyvateľov Švédska

Celkovo: NECELÉ 2 MILIÓNY OBYVATEĽOV ZÁPADU ZO ŠTÁTOV, KTORÉ NESPÔSOBILI VOJNU

d) ETNICKÉ MENŠINY

6 miliónov Židov (drvivá väčšina z východných štátov)

300 tisíc Rómov (drvivá väčšina z východných štátov)

POROVNANIE:

Celkový počet slovanských obetí: približne 32 miliónov.

Celkový počet obetí na západe (bez menšín): približne 8 miliónov.

Celkový počet menšinových obetí: približne 6,3 milióna

NAJVIAC OBETÍ PODĽA NÁRODNOSTÍ:

1) Rusi (14 miliónov)

2) Ukrajinci (7 miliónov)

3) Židia (6 miliónov)

4) Nemci (5,7 milióna)

5) Poliaci (3 milióny)

6) Bielorusi (2,5 milióna)

ZÁVERY:

Vo vojne najviac trpeli Rusi.

Oslobodila nás Červená armáda, v ktorej bojovalo najviac Rusov.

Slovanov zomrelo 4-násobne viac ako obyvateľov Západu, vrátane Nemcov a Talianov, ktorí vojnu spôsobili.

Slovanov zomrelo 4-násobne viac ako Židov.

Počty Slovanov, ktorých nacisti vyhubili na základe svojej rasovej politiky (holokaust), sa odhadujú na vyše 14 miliónov, čo je ďaleko najviac rasových vrážd.

Prepáčte, ale nech sa na to pozerám zľava, sprava, zhora, zdola, tak najviac si v druhej svetovej vojne vytrpel Východ. Najviac obetí bolo slovanského pôvodu. A najviac rasových vrážd sa vykonalo voči Slovanom.

Ale jasne, poďme predstierať, že 14 miliónov Rusov je to isté ako 420 tisíc Američanov. A poďme sa tváriť, že nás vlastne oslobodil Západ. A že genocída sa nepáchala na Slovanoch, iba na iných etnikách.

TAKŽE TAKTO:

1. Druhá svetová vojna bola peklo na zemi, ktoré sa už nikdy nesmie vrátiť. Česť pamiatke všetkých obetí.

2. Fašizmus je zlo. Prišlo zo západu a bolo porazené na východe.

3. Najviac si vytrpeli Rusi a celkovo Slovania. Je mi nesmierne ľúto všetkých obetí, ale toto sa nesmie zamlčiavať.

4. Oslobodila nás Červená armáda. Ďakujeme!

ĽUBOŠ BLAHA

Přišlo e-poštou