O víkendu se bude na Mánesově mostu konat festival

ke 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti.  Že o tomto fondu víte jen málo, či vůbec nic? To hned napravíme. Pouhým nahlédnutím na stránky fondu, jsou dokonce v češtině, můžeme zjistit řadu údajů.

 

Především to, že „Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 57 milionů eur na více než 10 300 projektů.“ Jak bohulibé! Snad až na jednu maličkost. České vlastenecké subjekty, pokud jsme dobře informováni, nedostali z toho fondu ani euro.  Není ani naděje, že v budoucnosti by se tato praxe  mohla změnit k lepšímu.

Hlavou Česko-německého fondu budoucnosti – je správní rada (SR). Zastupuje Fond budoucnosti navenek i vůči vládám obou zemí. Její čtyři čeští a čtyři němečtí členové jsou na dobu dvou let jmenováni ministrem zahraničí příslušné země a jejich funkce je čestná. Jakožto nezávislé grémium rozhoduje SR ve vlastní zodpovědnosti. Každé čtvrtletí projednává na svém zasedání všechny žádosti o podporu projektů a rozhoduje o poskytování finančních  prostředků.

Správní rada 2018

 

Kristina Larischová

generální konzulka ČR v Mnichově

 

Albrecht Schläger

předseda Seliger Gemeinde, bývalý člen Bavorského zemského sněmu (SPD) a bývalý starosta města Hohenberg

 

Klaus Brähmig

bývalý člen Spolkového sněmu (CDU)

 

Petr Brod

publicista, pracoval mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa a pro Süddeutsche Zeitung

J

oachim Brus

bývalý ředitel Česko-německého fondu budoucnosti

Martin Kastler

ředitel zastoupení nadace Hannse-Seidela v ČR, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, bývalý poslanec Evropského parlamentu (CSU)

 

Jindřich Fryč

Státní tajemník, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Ondřej Matějka

náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů

 

Tito lidé sypou peníze, kam mají. Především na nejrůznější akce, které organizuje tzv. sudetoněmecký landsmanšaft nebo které se konají v jeho prospěch. Svého času se pokusila skupina landsmanů dokonce vyvést peníze ve prospěch Němců, kteří byli po válce nasazeni na nucené práce. Hnedle vše vyšlo. Ale jak se traduje, na poslední chvíli zasáhl Václav Klaus a Antje Vollmerová, bývalá místopředsedkyně německého Spolkového sněmu.  Nuceně nasazení Němci nedostali z fondu nakonec nic. Člověk by je i politoval, kdyby  nevěděl, že spojenci určili Německu formy reparací. Jednou z nich byly i nucené práce.

 

A tak toto vše, dobré i špatné, budeme na mostu oslavovat. Jen se nám zdá, že Česko-německý fond budoucnosti nemá peníze, a asi nebude mít ani v budoucnosti, na českou vlasteneckou činnost. Proto je otázkou, kdo a jaký důvod k oslavě na mostu má. My to nejsme. Přesto na víkend bude most uzavřen. Je to dobré nebo špatné?  Myslíme, že špatné. Oslavovat mohou nadšenci kdekoliv jinde, kde nenaruší pražskou dopravu. Nebo na mostě se budou konat oslavy proto, aby sláva byla viditelná a alespoň trochu citelná?  A tak si lidé zapamatovali, co se vlastně slavilo – 20. výročí vzniku Česko-německého fondu budoucnosti.

K. Malý