O příkladném mírovém soužití tzv. sudetských Němců s Čechy

Bylo pondělí 12. září večer. Všichni do ulic, bylo heslo okamžiku. Všude se jásalo, zpívali se nacistické písně, vyřvávala štvavá hesla a vyvěšovaly se říšskoněmecké prapory. Táhly průvody, jimž se police neovažila postavit do cesty. Neodvedla ochránit ani české a židovské obchody, ba ani budovy své vlastní stanice a okresního úřadu.

Aší táhl osmitisícový průvod, o kterém tehdejší místní noviny napsaly, že byl klidný a pořádek byl udržen. Jen pár kamenů rozbilo okna několika obchodů a úřadů.Jen jeden komunista a jen jeden policista byli prý lehce zranění,. Chebské noviny napsaly, že jeden úředník, jedoucí v civilu na motorce po Aši byl stržena a utrpěl těžké zranění.

Ve skutečnosti byl ašský komunista Josef Wiedhaas zbit a ztýrán a těžce raněn bodnutím nožem, takže musel být převezen do ašské nemocnice. Civilního strážníka Ludvíka Marka., který projížděl Aší jako průzkumák, strhli z motorky, těžce zranili a nasypali mu pepř do očí. Neproběhlo to tak hladce.

V Doubravě přešel průvod na říšskoněmecké území do Bal Ulstru, tam došlo k sbratření.

Policie byla slabá, službu na ulicích převzal Freiwillige Schutzdienst (FS).zná,í ordneři. Ti potom byli 14.září vládou rozpušení.

Když byl v Německu z utečenců založen Sudetendeutche Freikorps, stovky ašských nacistů běžely přes hranice, aby tam vstoupili do této záškodnické organizace.

Pospíšili si. První přepad celnice byl hlášen z Nových Domů u Aše. Ašské noviny Ascherzeitung o tom v pondělí 19. září napsaly, že: V noci na neděli kolem půlnoci vznikla těžce ozbrojená skupina ze směru od hranice k celnici Nové Domy, která leží asi 100 m od hranic na československém území. Byl hozen ruční granát, kterým byli zraněni dva celnici. Dále padlo mnoho ran z ručních zbraní. Aby nemuseli střílet přes hranice a tím nedošlo ke konfliktu, neopětovala pohraniční stráž střelbu, ale zalarmovalo světlicí ašské bezpečnostní složky. Ta s událostí seznámily Cheb a odtud byl v ranních hodinách vyslán vojenský oddíl na pomoc. Lidé, kteří přepad provedli, odešli zatím za hranice,aniž by vnikli do celnice. Na místě byl nalezen nevybuchlý ruční granát říšskoněmeckého původu. Také nalezené střely a nábojnice byla říšskoněmecké výroby. Jak jsme se dozvěděli, byla zranění obou celníků naštěstí lehké povahy.Když tato situace byla ověřena, vrátil do oddíl zpět do Chebu.

Policejní hlášení z té doby nám však prozrazuje,že střepinami granátu byli těžce raněni příslušníci Finanční stráže Josef Volf a František Pirgl.

Bandidí z freikorpsu hodili dva granáty, Jeden z nich nevybuchl, to dokazuje, že s ním neuměli pořádně zacházet. Ani jejich střelba z pušek a automatických pistolí nebyl účinná. Přesto však zranili dva naše lidi a československá otázka celnice se zachovala podle rozkazu , neopětovala palbu.

Tytéž noviny 21.září píší:“Dnes ráno kolem 2.00 hodiny byly v Aši zase pozorovány detonace. Jak známo byl to případ české celnice. Tentokrát si pachatelé – jedná se zřejmě o příslušníky Sudetendeutsche Freikorps - vzali za cíl celníci na Selbské, ve které právě měli službu čtyři celníci. Družstvo ozbrojenců přešlo hranice, hodilo před celnicí a v její zahradě několik granátů – byly zjištěny tři - které explodovaly před celnicí, které explodovaly před celnicí, zřejmě z atomistických pistolí a pušek z automatických pušek nezpůsobily zranění. Z československé strany nebylo na případ reagováno. Týž den , poslední den vlády československých úřadů v A3i, provedla konečně státní policie domovní prohlídku v henleinovské tělocvičně (Turnhalle). Zastihli v budově jen několik chlapců a mladíků, kteří tvrdili, že jsou tam jako požární hlídka, protože se obávají žhářstvím od protistrany.

Z publikace podzim trpkých plodů, Josef Řehka, OV Českého svazu protifašistických bojovníků, Cheb, 1987