O humanitě

Doc.PhDr.Josef Kůta, CSc.

 

            K napsání tohoto zamyšlení mě přivedlo hojně v MSP připomínané výročí (sebe) upálení Jana Palacha i řada dalších jevů,které současně dopadají na můj rozum i city(a věřím,že nejen na moje)

 

          Jan Palach nepřišel k soše Václava sám. Kdo byli ti , kteří jej doprovázeli, jaké měli úmysly, proč mu ten čin nerozmluvili, na čem byli domluvenI.Posuzuji tento čin jako otec,který ztratil po autonehodě dceru.Rodičům nikdo a nic nemůže syna nahradit. Ani sebevíce politicky motivované vzpomínání. Jan Palach po vystudování mohl být své vlasti dodnes prospěšný jako odborník i jako občan.

 

           Možná jsme přišli o dalšího mučedníka, studenta Šmída, který měl být zbaven života při demonstraci na Národní třídě v r.1989. V pozadí měl stát dle  tisku Petr Uhl. Členové jeho rodiny si dnes podávají ruce i dveře se sudeťáky. V jakém zájmu to mělo být uskutečněno.

 

           Také, po letmém shlédnutí v ČT odhalených památníků na pietním místě Jana Palacha, mne jejich vzhled mne spíše zarazil. Kdo za pár roků bude rozumět jejich ideovému záměru.

 

            Současná doba je plná necitlivosti k osudům jednotlivců, k násilnému potlačování jejich práv. K základnímu právu na život, na život v humánní a sociálně spravedlivé společnosti. Denně jsme svědky atentátů proti nevinným lidem po celém světě. K životu byl cíleně probuzen tak zvaný velký Islámský stát, stejně jako před tím Al-Kajda.Tohoto násilí se neobávají jenom prostí občané, ale i vlády, protože je to nepřítel, který je všude a nikde.Kdo rozvrátil celou oblast Blízkého a Středního východu. To není jen nechtěný výsledek nepodařené politiky. Je za tím boj o globální hegemonii,po ovládnutí zdrojů. Desetiletí o to usilují USA.

 

            Důsledkem jsou statisíce uprchlíků z tohoto regionu. Jejich množství, kultura, jejíž jsou nositeli, ale také zneužití např.Islámským státem hrozí rozvrátit identitu zemí Evropy i ohrozit jejich vnitřní bezpečnost. Součastně nutí k zamyšlení utrpení, smrt, strádání většiny účastníků tohoto v novodobé historii nebývalého exodu.Tato většina je reálně zneužita pro skryté, výše naznačené cíle. O těch bylo, zejména v levicově orientovaných médiích publikováno dost. Je proto zbytečné je opakovat.

 

             Jedním z hrozivých protihumánních projevů současné společnosti je bezdomovectví- lidé bez vlastního domova. Neznám číslo o jejich počtu v ČR, ale na internetu jsem se dočetl, že na konci roku 2015 u nás bylo 370 tisíc osob(o 20 tisíc více než před rokem),které mají hlášeno bydliště na příslušném obecním úřadě. Když jsem po tom pátral, dozvěděl jsem se, že mezi nimi je řada občanů, kteří se vyhýbají komunikaci s úřady pro svoje delikty. Nicméně, určitě převažují lidé skutečně bez domova.To je ohromné číslo, blížící se počtu obyvatel Brna.

 

              Vím také, že mezi tzv. bezdomovci je určitý počet osob, kteří si vybrali tento způsob života vědomě, bez uvažování o tom, že si tím zkracují délku života o desetiletí. Jsem ale přesvědčen (neznám výsledky sociologické analýzy tohoto jevu), že většina si tento způsob existence nevybrala dobrovolně. Téměř všichni pak časem propadnou alkoholu, často i drogám a degradaci osobnosti.

 

               Uvedu některá fakta, která jsem také získal na internetu. Týkají se Polska a data 10.1.2016. Od listopadu umrzlo v této zemi 66 lidí, z toho od Nového roku 51. Jenom v neděli 17.1.to bylo 20 osob. Před vlnou mrazu. V Evropě je do té doby uváděno 300 lidí, v ČR 17.

 

                Charitativní činnost, převážně monopolně realizovaná církevními organizacemi, pokrývá jen malou část z nich často jen formou denních stacionářů.

 

                To se děje ve společnosti, kde se rozkrádají miliardy, kde se stále více profiluje skupina osob s pohádkovým bohatstvím. Většina z nich nevyhrála v loterii, ale například v tranformujících společnostech (např. v ČR) nabyla majetek díky záměrně upravených zákonů a procesům privatizace. Jen zlomek z nich byl nakonec přistižen, že i přesto tyto podmínky překračoval. Jména známe. Ostatní se domohli majetku prý legálně, v souladu se zákonem. Vždy ale v rozporu s objektivními zákony fungování ekonomiky. Nejenom v marxismu jsou známy zákony hodnoty i tvorby nadhodnoty. To stále pokračuje.

 

                 Proces nespravedlivého rozdělení společenského bohatství nedoléhá jen na osoby bez domova. Stále více občanů propadá do podprůměru životní úrovně. Markantní jsou svoji početností důchodci a rodiny s více dětmi. Ve Zpravodaji Křesťanskosociálního hnutí, leden-únor 2015, jsem se dočetl, že v minulé zimě mělo zemřít v Británii na 25 tisíc starších lidí,vzhledem k neúnosným nákladům na energie.

 

                  Zřejmě by bylo možné pokračovat dalšími příklady. V čem tedy spočívá podstata svobody, práva na rovnoprávnost, práva na plnohodnotný život. Určitě ne pouze v tom, že se konají, jako stálý,proces, volby, kde mohu jít či nejít a volit koho chci. Tak zvané politické svobody zdaleka nevyčerpávají podstatu svobody a humanity.

 

                   Tolik moje neveselé zamyšlení.

23.1.2016

 

Poznámka redakce: Vzpomeňme se vší úctou a láskou   na autora tohoto článku.  Přítel doc. Kůta nás v nedávných dnech po těžké nemoci opustil. Bude žít s námi do té doby, pokud budeme na tomto světě.