Novodobá inkvizícia


Kardinál Duka je známy svojou otvorenosťou. Vo svojich vyjadreniach poukazuje na dôležité problémy súčasnej spoločnosti. “Keď si vezmem slovo rodina, tak sloveso rodiť nemôžem pripísať dvom mužom alebo dvom ženám. A keď si za peniaze najmem ženu ako matku, domnievam sa, že sa dostávame niekam pod úroveň nielen demokratickej spoločnosti, ale do spoločnosti, v ktorej dieťa nemalo vôbec žiadne práva. Človek je v ňom nástroj. A človeka ako nástroj definovala otrokárska spoločnosť. Otázka ľudských práv nie je o tom, že si človek ľubovoľne vymýšľa, na čo má právo,” konštatuje (viac TU).Ide o názor konzervatívne zmýšľajúceho človeka, kvôli ktorému je on aj ďalší rovnako zmýšľajúci “v ťažkej pozícii” v dnešnej spoločnosti, pretože “tu existuje novodobá inkvizícia, ktorá nepoužíva staré kruté tresty, ale používa mediálne lynče, ktorými dokáže svojho protivníka úplne zničiť”.Český kardinál sa tiež vyjadril aj ku kauze obchodného reťazca Lidl, ktorý v letáku odstranil kríže z kostolov. Lidl sa síce ospravedlnil, no nezbavíme sa „trpkej príchuti, že v akom svete to vlastne žijeme“, uviedol kardinál Duka k tejto kauze (viac TU).Duka však zdôraznil: „viem, že práve v Grécku, kde absolútna väčšina obyvateľstva sú praktizujúci pravoslávni kresťania, je také niečo nekultúrnym a barbarským konaním. Teraz ešte ide len o falšovanie fotografií, no treba sa obávať, že neskôr môže dôjsť aj k odstráneniu skutočných krížov aj na kostoloch! Európska civilizácia má viaceré korene, pričom grécka demokracia a filozofia je jedným z najdôležitejších. Ich neznalosť, ignorovanie a potláčanie ich vonkajšej viditeľnosti svedčí o prioritách, aké majú niektorí priemyselníci.“Z článku publikovaném na www.hlavnespravy.sk