Nové a staré informace o vedení sporu se SL

Stávající stanovy stále platí. Předsednictvo SL (s místopředsedou Hörrmannem) zvolené dne 05.02.2012 je stále právoplatné. Etnická skupina nemá od 5.2.2016 žádného mluvčího.

 

Na konci roku naše výkonná rada elektronicky rozšiřovala následující text:

 

Dne 22. 11. 2017 stáhl sudetoněmecký landsmanšaft (SL) svou žádost o odvolání k rozsudku Zemského soudu  Mnichov I, ze dne 29.06.2017. Bylo to na doporučení  Vrchního zemského soudu v Mnichově z 26. 10. 2017. V důsledku toho jsou spolková shromáždění SL z února 2016 a března 2017 neplatná. Výsledkem je:

 

1. Právní stanovisko seniorprezidenta Edmunda Liepolda (mezitím zesnulého) bylo potvrzeno.

2. Stávající stanovy stále platí.

3. Předsednictvo SL (s místopředsedou Hörrmannem) zvolené dne 05.02.2012 je stále právoplatné.

4. Etnická skupina nemá od 5.2.2016 žádného mluvčího.

5. Dřívější rozsudek, aby SL poskytl seznam členů žalobci Gottsteinovi, byl odvolán.

6. Vyloučení kamaráda Gottsteina ze SL je z důvodu neprávoplatného složení (Hörrmann!) a nedostatku pravomoci předsednictva neplatné.

 

Co bude dál? Po náhradním spolkovém shromáždění, které se konalo v srpnu 2017 v Bad Kissingenu, předložil SL registračnímu soudu pouze správní změny pro registraci  na registračním soudu, nikoliv úpravy v účelu a stanovách. Soud pravděpodobně s řešením počká, dokud nebude vyřízena žaloba třetí strany na novou vadu. To možná také vysvětluje, proč bylo náhradní shromáždění zrušeno! K povědomí o právu sudetských Němců patří úzkostlivé dodržování zákonů a nulová tolerance k porušování lidských práv. Kamarádi Liepold a Gottstein zabránili odchylkám od tohoto postoje. Vy, ale i váš právník, pan R.A. Veauthier, si zaslouží naše díky!

 

Dodatek redakce z 20.1.2018: Právník Veauthier nyní odstoupil od svého mandátu,  protože žalobce se chce vzdát námitky proti jeho vyloučení. To se opírá o skutečnost, že byl členem, když byly vydány dřívější rozsudky. Také poslední spolkové shromáždění může být znovu prohlášeno za neplatné a tím i jeho vyloučení.

 

Z dopisu jednoho „nezávislého“ vyhnance: „Witikobund pracoval jako samostatná organizace, která se obešla bez státních dotací, a proto neovládaná něčí vůlí. Proto i dnes přináší "srozumitelný text". Kdyby již nebyl na palubě, my, „nezávislí vyhnanci", bychom museli držet vlajku sami. Mohli bychom to udělat? Viděl jsem z první ruky, jak zanikl dříve hrdý slezský landsmanšaft a dnes prakticky nemá již žádný význam. Přitom také hrály hlavní roli státní peníze. Držím palec Witikobundu, aby jej nepostihl stejný osud. 

S pozdravem NN."

 

Witikobrief, únor 2018, str. 8

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf