Nová vláda ČR, nová politika ve prospěch republiky a nás všech!

Nemohli bychom následovat Rakousko v jeho politice vůči Číně, Rusku a Sýrii?

Samozřejmě, že bychom mohli. Měli bychom však činit ještě více. Již dávno měla naše vládní delegace zavítat do Ruska a jednat s ním o otázkách války a míru, o úloze mezinárodního práva ve světě, o agresi USA, Anglie a Francie vůči Sýrii, o sankcích atd.

Pokud tak nečiníme, sami sobě škodíme. Vždyť i to Rakousko nám ukázalo, jak dělat zahraniční politiku ve prospěch národních zájmů.

Že by někteří "naši" politici protestovali, víme. Ale položme si otázku, zda tím nepoškozují nás všechny? Komu slouží? Celý ten "Demokratický blok" stále jen bojuje proti někomu, či něčemu. Nyní hlavně proti panu prezidentu Zemanovi a premiéru Babišovi. Je vůbec schopný předložit nám pozitivní program? Očekáváme od nové vlády, také novou politiku, a to i zahraniční. Pan A Babiš, předseda vlády ČR, nám v dopisu napsal, že naše politika bude sledovat národní zájmy. Doufejme v to, přestože první vládní činy z oblasti zahraniční nejsou vůbec povzbudivé, spíše naopak. Sledujme proto kroky vlády a hodnoťme je!

Pokud to bude politika jiná, než slibovaná, ozvěme se! Adresu na předsedu vlády jistě každý zná, či si ji může snadno najít. Neobávejte se, napsat premiérovi pár kritických, ale zcela slušných, vět! I takováto korespondence je součástí demokratické diskuse.
K. Malý