Nová právní úprava: místo důkazů stačí „highly likely“

 

28.3.2018 Pavel Janíčko

 

Pavel Janíčko píše o nejnovějším „vyspělém a demokratickém“ obohacení mezinárodního práva a také veřejné debaty v podobě nahrazení důkazů pojmem „highly likely“ (vysoce pravděpodobné).

V těchto dnech, a konkrétně v neděli při sledování (25.3) pořadu Otázky Václava Moravce, jsem si znovu uvědomil, jak hluboce  nás obohacuje naše současné spojenectví s „vyspělými západními demokraciemi“.  A není to obohacení jen jaksi jednostranné a jednorázové, ale řekl bych plně multispektrální.

Tak za prvé jsme se už téměř navykli, že v podobných diskusích jsou zváni pouze lidé, kteří „spolu mluví“, neboli neochvějní zastánci jediné pravdy. Odlišují se nakonec pouze v tom, jakou přijmout nejlepší taktiku, aby se tato pravda o nezpochybnitelné pravdě, lásce, humanitě, prosperitě a unikátní demokratičnosti soudobého kapitalismu v podání západních elit prosadila. Je až humorné, že se nakonec do pozice disidentů a div ne revolucionářů dostávají lidé typu Hynka Kmoníčka (nebo Zemana a Babiše), kteří občas zapochybují o detailech, ale o celku jsou pevně přesvědčeni (totiž že ty sankce proti Rusku jsou správné).

Dále se divák dozví o inovacích základů filosofického myšlení, konkrétně o změnách v pojetí pravdivosti.  Demonstrovala to už svého času Jiřina Šiklová, která prohlásila, že se raději bude mýlit s Američany, než mít pravdu s Putinem. Alespoň ještě připustila, že se Američané mohou mýlit, ale to nevadí ani v případě, že na základě těchto “omylů“ dojde k masovým vraždám statisíců a miliónů lidí (viz Irák, Afghánistán, Libye apod.).

Včera to dokumentoval pan Telička, který prohlásil něco v tom smyslu, že  volby na „Západě jsou z definice demokratické“ (na rozdíl od voleb třeba v Rusku). Není třeba to potvrzovat, a když náhodou ani tyto superdemokratické volby nedopadnou úplně správně, pak jen proto, že je zase „zprznil“ vliv démonického Putina, který už ovládá i všechny internetové sítě. Zdá se, že se pomalu dostáváme do stavu, že pravda je vždy to, co tvrdí Západ (tedy jeho odpovědné elity, nikoliv populisté a Putinovi agenti).

Ale největší průlom do dlouholeté tradice se podařil asi v oblasti práva, kdy se dozvídáme, že k odsouzení kohokoliv nejsou potřeba důkazy, ale stačí princip, že jeho vina je „highly likely“, tedy vysoce pravděpodobná. Vzpomínám si na oprávněné kritiky „právních“ koncepcí tvrdících, že důkazem je přece přiznání příslušné osoby, neboť takové přiznání lze samozřejmě vynutit, jak se to dělo za inkvizice, za Vyšinského v SSSR a jak by o tom mohli dnes referovat američtí experti používající metodu „waterboarding“.  Naši západní „spojenci“ tak jedním rázem smetli všechny základní právní principy a svým způsobem usnadnili práci všem soudním instancím na celém světě, k čemu nějaké dokazování, stačí vyhodnotit, co je v dané případě „highly likely“, a je to. Navíc je tato metoda ještě zdokonalena etnickopolitickým aspektem, je předem jasné, že viníky musí být Rusové, Číňané. Severokorejci, Kubánci apod., občas se tam připletou, když se to hodí i islamisté, Palestinci a vůbec Arabové, případně Íránci. Stačí sledovat americké filmy.

Je problém, že takovéto zjednodušování se může stát předstupněm k uskutečnění vize F. Fukuyamy o konci dějin, kterou nahradil tisícileté říše i věčné časy, které se neosvědčily, takže autor raději čas jako veličinu úplně zrušil a chtěl tím říct, že současný systém už bude „na furt“. Otázka je, jestli neměl náhodou pravdu, neboť tento systém si nebezpečně zahrává s třetí světovou válkou, a potom by pro lidstvo (nebo jeho podstatnou část) ty dějiny skutečně skončily.

Jedna poznámka post skriptum: ČT ví, že terminologie je důležitá, takže nikdy neopomine připomenout např. u policejních zásahů v listopadu 1989 v ČSSR a všech dalších v zemích jako Rusko, Čína, Bělorusko apod., že jsou „brutální“ nebo dokonce jde o masakry. Marně očekávám podobnou terminologii u jsou obdobných (nebo horších) zásahů v USA (kde policisté zastřelí při zásazích asi 1000 lidí ročně), Británii, Katalánsku, na Ukrajině atd.

http://casopisargument.cz/2018/03/28/nova-pravni-uprava-misto-dukazu-staci-highly-likely/