Nová verze Koncepce zahraniční politiky Ruské federace

Rusko jako země–civilizace, směřování ke konci hegemonie USA, odstranění „přežitku dominance“ Spojených států a dalších zemí. To hlavní z koncepce zahraniční politiky RF.

V pátek byla zveřejněna nová verze Koncepce zahraniční politiky Ruska, kterou schválil prezident Vladimir Putin. Tento dokument definuje prioritní oblasti, cíle a úkoly mezinárodních aktivit země, bude cestovní mapou pro ruské ministerstvo zahraničí a další ministerstva a resorty.

Z nové Koncepce vyplývá – Rusko je svébytná země–civilizace, bašta Ruského světa a jedno ze suverénních center světového rozvoje.

Moskva považuje současný kurz Spojených států za hlavní zdroj rizik nejen pro sebe, ale pro celý svět a hodlá odstranit „rudiment (přežitek) nadvlády“ Washingtonu. Dokument zdůrazňuje, že Rusko bude budovat vztahy s ostatními státy v závislosti na jejich politice vůči němu a je připraveno použít ozbrojené síly jak k odražení, tak k zabránění agrese vůči němu nebo jeho spojencům.

Dokument má 42 stran a skládá se ze šesti oddílů a celkem 76 částí. Podle samotného textu koncepce se jedná o dokument strategického plánování a představuje systém pohledů na národní zájmy Ruské federace v zahraničněpolitické sféře, základní principy, strategické cíle, hlavní úkoly a prioritní oblasti zahraniční politiky.

Právním základem koncepce je Ústava Ruské federace, obecně uznávané principy a normy mezinárodního práva, mezinárodní smlouvy Ruské federace, federální zákony a další regulační právní akty Ruské federace, které regulují činnost státních orgánů ve sféře zahraniční politiky. 

Koncepce upřesňuje některá ustanovení Strategie národní bezpečnosti Ruské federace, zohledňuje hlavní ustanovení dalších dokumentů strategického plánování, které se dotýkají sféry mezinárodních vztahů.

Hlavní teze dokumentu zveřejnila agentura 

O roli Ruska ve světě


O národních zájmech a strategických cílech


O zajištění bezpečnosti


O mezinárodních vztazích celkově


O vztazích se Západem


O vztazích s celým světem


O ekonomice


Naposledy Rusko aktualizovalo koncepci zahraniční politiky v roce 2016. Na konci ledna 2022 prezident Ruské federace uvedl, že ministerstvo zahraničí vypracovalo návrh nové koncepce, která zohlední změny v mezinárodní politice. Po projednání dokumentu na zasedání Rady bezpečnosti, prezident Putin nařídil koncepci dodělat.

Pro Pokec24 přeložila Janinna