Normalizační politika Evropské unie vůči Maďarsku

PhDr. Stanislav Balík

Bývalý finský ministr financí se přidal k hlasům, které v Evropské unii volají po zrušení financování do těch členských států, které odmítají brát migranty. Petteri Orpo volal po rozšíření podmínek pro umisťování kohezních fondů, až bude EU koncipovat další rozpočtový rámec. „Podpora nových a rozvojových členských států je důležitou součástí Evropského projektu,“ : řekl a pokračoval: „Když se ale podíváme vpřed a na tu migrační krizi, tak nemůžeme jen tak zůstat stát, když jsou platby od čistých přispěvatelů sice vítány, ale sdílení břemene už ne.“

Hlavními poživateli výhod z kohezních fondů jsou chudší východní země. Ale mnohé právě z těchto zemí odmítly přijmout Komisí nadirigované kvóty na migranty přijíždějící do Itálie a Řecka s tou pochybnou argumentací, že už se musí potýkat s migranty pronikajícími do Evropy Baltickou trasou. Orpo trval na tom, že by se neměly dělat žádné výjimky a dále komentoval: „Jestli chceme, aby bylo EU a jeho financování férové, tak potřebujeme mít možnost o tom diskutovat… . Naším cílem je, aby byli všichni společně odpovědní za potýkání se s migranty. Pokud ne, tak byste neměli dostávat peníze.“ Orpovy komentáře vycházejí z politické linie jeho centristicky pravicové vlády, která vydala prohlášení proklamující, že: „je kriticky důležité, aby financování EU mělo v budoucnu více podmínek.“ Z českého pohledu je velkou otázkou, co vůbec náš stát může případně ztratit, pokud by do budoucna trvale migrantské kvóty odmítal. Náš stát každoročně odvádí na dividendách stovky miliard západním firmám, zejména do Německa. Všechny naše výrobky mají povahu polotovarů a přidaná hodnota se projevuje v cílové zemi, opět zejména v Německu. Dotace, o něž můžeme přijít, představuje v poměru k naznačeným únikům, velmi malou částku. Nejvážnějším problémem všech dotací je korupční jednání české politické reprezentace, kdy jednotlivé strany jsou zapojeny do korupčního systému přerozdělování dotací a jejich financování závisí na tomto zdroji. Pro řadového občana by se případnou sankcí nic podstatného nezměnilo.

Rovněž se v tom odráží hlas bývalého rakouského kancléře Christiana Kerna, který řekl: „Peníze z rozpočtu EU se musí v budoucnu mezi členskými zeměmi rozprostřít daleko rovnějším dílem. Pokud se některé země budou i nadále vyhýbat řešení problému migrace nebo se budou podbízet nízkými daněmi na úkor svých sousedů, tak nebudou moci obdržet nové platby těch miliard z Bruselu.“Tímto se ale prohlubuje propast rostoucí mezi bohatšími západními národy, které podporují opatření na přesídlování migrantů uvnitř Evropy, a východním blokem zemí, které zaujímají tvrdší postoj. Přesto, jak o tom mluvil Orpo, tak Evropský soudní dvůr rozhoduje o případu předloženém Maďarskem a Slovenskem, které podporuje i Polsko, v němž se rozhodně staví proti migračním kvótám uvaleným v září 2015 Bruselem. Útoky na národní a státní suverenitu jsou i v liberálním světě podstatou stejné jako ve světě totalitním. Když se v roce 1968 vydalo Československo svou vlastní cestou, obsadily jej sovětské a další spojenecké tanky. Pokud se Maďarsko drží vlastní a hrdé národní cesty, má být trestáno tak, jak to zahnívající EU a její tržní liberalismus jedině umí – finanční penalizací a diskriminací. Ubohost a sebevražednost postupu nadnárodních gigantů je naprosto jasná.

Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán řekl, že přijetí velkého počtu migrantů by bylo „národní sebevraždou“ a když vysvětloval své rozhodnutí podat soudní žalobu, tak věc dále podrobněji rozvedl: „Nestačí jen protestovat, musí se přikročit k akcím.“ Neústupná linie Maďarska k migraci vedla ministra zahraničí Lucemburska Jena Asslborna k výzvě, aby EU Maďarsko ze svých řad nekompromisně vyloučila. Maďarsko požádalo o rezignaci prvního viceprezidenta Evropské komise Timmermanse poté, co ministerského předsedu Orbána označil za antisemitu za kritiku miliardáře a podporovatele masové imigrace George Sorose. Maďarský prermiér v emocionálně laděném projevu k Evropskému parlamentu v dubnu 2017 Sorose obvinil ze „zruinování životů milionů Evropanů svými finančními spekulacemi.“ Tento finančník je v Británii nechvalně známý jako „muž, co zlomil Bank of England“, kdy si Soros přivlastnil jeden a půl miliardy dolarů z těžkých sázek proti libře v roce 1992. Nicméně bývalý holandský ministr zahraničí Timmermans řekl německým novinám Die Zeit, že souhlasí s tím, že tyto komentáře byli „antisemitské“ a tvrdil, že se nad nimi „zhrozil“.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó následně v Budapešti kategoricky popřel toto viceprezidentovo obvinění, když vyslal tvrdou odpověď: „My jsme zavedli národní svátek vzpomínek na oběti holocaustu, zrenovovali jsme řadu synagog nejen v Maďarsku, nýbrž i v sousedních zemích a z popírání holocaustu jsme udělali trestný čin podle trestního zákona,“ :prohlásil a dále upřesnil: „Nová maďarská ústava zaručuje maďarským Židům bezpečnost jako součásti maďarského národa a maďarská židovská komunita může vždy počítat s úctou, přátelstvím a ochranou maďarské vlády.“ Dodávám, že maďarská exekutiva tak činí rozhodně na rozdíl od vlád Francie a Belgie.

Oficiální tiskové prohlášení maďarského ministerstva zahraničí a obchodu popsalo Timmermansovy domněnky za „extrémní urážku Maďarska,“ a Szijjártó jasně artikuloval, že „když činitel EU smrtelně urazil členský stát v takovéto záležitosti, tak už nemá jinou volbu, než rezignovat na úřad.“ Szijjártó rovněž zdůraznil, že pronesením svých poznámek v interview hned po proslovu ministerského předsedy Orbána k Evropskému parlamentu, „když na to nemohl nikdo z maďarské vlády okamžitě odpovědět,“ se první viceprezident zachoval zbaběle a maximálně nekorektně. Tento ministr se jasně vyjádřil, že Budapešť má se Sorosem těžký spor, ale trval na tom, že ten „nemá absolutně nic společného s původem nebo náboženstvím George Sorose.“„Všechno toto je o skutečnosti, že Geogre Soros prostřednictvím svých organizací skrytých zrakům veřejnosti umístěných v Maďarsku utrácí nekonečné peněžní částky podporou ilegální imigrace,“ :řekl 15. dubna 2017 Orbán Magyar Idök.

„Aby protlačil své zájmy, tak platí četné lobbyistické organizace operující pod pláštíkem občanské společnosti. Udržuje pravidelnou síť svých vlastních agitátorů, svých vlastních médií, stovky lidí a také svou vlastní univerzitu. Chce udržovat nátlak na Maďarsko: na zemi, která očekává, že i takoví, jako George Soros budou dodržovat její zákony. Věřím, že George Sorose nesmíme podceňovat: je to mocný miliardář s nesmírným odhodláním, který, když přijde na jeho zájmy, nerespektuje ani Boha, ani člověka. My chceme chránit Maďarsko, a tak se musíme pustit i do tohoto zápasu.“: dodal závěrem Orbán, čemuž je možné věřit.

https://www.databazeknih.cz/knihy/islamiste-a-soumrak-evropy-385542

V Častohosticích 11. 8. 2019