Nikola Tesla

Jedním ze dvou nevýznamnějších vynálezců všech dob je vedle Američana T. A. Edisona také Slovan - Srb Nikola Tesla - autor více než 700 patentů.

 

Tesla byl původem Srb, syn pravoslavného kněze, který většinu života prožil v USA. Svou dobu předběhl o mnohá desetiletí, či dokonce o století. Ze všech osobností světové vědy právě on nejvíc ovlivnil náš dnešní život. Věnoval se základnímu výzkumu v oboru elektřiny a magnetismu. Navrhl první moderní elektrárnu na světě na Niagarských vodopádech. Proti Edisonovi prosadil rozšíření střídavého proudu, který je dnes základem elektroenergetiky. Vynalezl generátor, transformátor, třífázový systém rozvodu, asynchronní motor. Je vynálezcem bezdrátového spojení, které předváděl už před Marconim. Vyvinul neonová a fluorescenční světla, techniku rentgenové fotografie, bezdrátový přenos energie, vysokootáčkové turbiny, vysokonapěťové cívky.

 

V předvečer II. světové války navrhl zbraň posílající soustředěné svazky částic na sestřelení letadel do vzdálenosti 250 mil. Takovéto paprsky měly podle Tesly vytvořit "štít" kolem každé země a znemožnit jakoukoliv další válku. Veškerou dokumentaci poslal vládám spojeneckých národů - USA, Kanadě, Anglii, Francii, Sovětskému Svazu a Jugoslávii. Největší zájem o Teslův návrh prý vyjádřil SSSR. V r. 1939 přišel Teslovi ze Sovětského Svazu šek na 25.000 dolarů jako poděkování, protože se údajně podařilo plán částečně realizovat.

 

Je zvláštní, že Edisonovo jméno zná každý vzdělaný člověk, zatímco Tesla byl téměř zapomenut. Přitom Edisonovy vynálezy (fonograf, žárovka) dnes ztrácejí na významu zatímco Teslovy patenty používáme dodnes téměř nezměněné. Kolují neověřené novinářské informace o tom, že některé Teslovy patenty americká vláda dodnes utajuje pro jejich vojenskostrategický význam.

 P. Rejf