Nežádoucí v Augsburgu - AfD

Alternativě pro Německo odmítnut stánek na Sudetoněmeckém dni

 

Ve volbách do 19. německého Bundestagu, dne 24. září 2017, získala Alternativa pro Německo (AfD) celostátně 12,6 procenta, v Bavorsku dosáhla přibližně stejného výsledku. S 92 poslanci představuje třetí největší skupinu ve Velkém domě v Berlíně. Bude přítomna ve všech výborech, a v případě nového sestavení velké koalice CDU/CSU a SPD, bude nejsilnější opoziční silou. Jak je doposud zvykem, připadne jí důležitý rozpočtový výbor. Konečně se na berlínskou politickou scénu dostala mladá strana. Pro ni hlasovalo 5,8 milionu voličů, včetně - což lze konstatovat hlavně podle bavorského výsledku - mnoha sudetských Němců a dalších vyhnanců.

 

Není také žádným tajemstvím, že někteří respektovaní krajané a činitelé sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), kteří se tradičně přiklání k CDU a CSU, nyní přešli k AfD a tam zaujímají významné pozice. Tato strana je, pokud bude částečně ubírat voliče pro Evropskou unii, nyní považována za vážného konkurenta hlasům vyhnanců. Zejména proto, že C-strany (a s nimi, autoritativní zástupci východních a sudetských Němců), stále více a více posilují, když dochází k uhýbání před neústupným postojem vůdců v Praze a Varšavě. I pro bavorského premiéra, "patrona" sudetoněmecké etnické skupiny, představoval vlastní bílo-modrý zájem, zejména ekonomické povahy, důležitější roli, než rozhodné zastupování vlastensko-politických požadavků vyhnanců. Může se tedy člověk divit, jestliže mají být nepříjemní političtí konkurenti drženi dál od Sudetoněmeckého dne 2018 v Augsburgu? AfD nebude v žádném případě umožněno prezentovat se na velkém letničním setkání – jak bylo povoleno jiným stranám nebo frakcím. Pobouřený bavorský poslanec Stephen Protschka reagoval v otevřeném dopise SL : „takže nejen odmítáte člena pléna Sudetoněmecké rady, což je úroveň, která by byla snesitelnější. Ne, kromě toho také bráníte všem 92 členům Spolkového sněmu z Alternativy pro Německo prezentovat jejich pozice v uprchlické politice v rámci Sudetoněmeckého dne ... všem ostatním skupinám (pokud vůbec mají zájem o potřeby vyhnanců) tuto příležitost neodpíráte.“ Důvodem pro toto nerovné zacházení, je zde údajně „nepřiměřená extrémnost doprava nebo doleva". „Ve skutečnosti je pravděpodobné, že část vaší rady má obzvláštní zájem na tom, aby se SL udržoval v kurzu Unie.

To může být sporné. Otázka, která je dnes mnohými v landsmanšaftu vznášena, je : Neobchoduje SL (opět jednou) z uspěchané poslušnosti s CSU, která se obává pádu své vlády v zemských volbách na podzim? Nebo je to pod tlakem „patrona“? Suverenitu to však neukazuje v žádném případě. Je třeba se obávat, že příkopy, které se mezi  krajany již dlouho vyskytují, se prohloubí. A pokud jde o členství, "samo o sobě trpasličí", člověk se ptá: je Sudetoněmecký den stále reprezentativní pro celou etnickou skupinu?

(fac), Sudetenpost, 8.2.2018, str. 5

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf