Nesvoboda jako nový standard

18. 11. 2021 - EB

Před rokem bylo v Den boje za svobodu a demokracii zakázáno, aby se kdokoli – včetně rodinných příslušníků – stýkal s jinými osobami více než je nezbytně nutné. Letos v Den boje za svobodu a demokracii předseda vlády Andrej Babiš oznámil, že neočkovaní nebudou smět od pondělí navštěvovat restaurace, hotely, tělocvičny a další zařízení.

Preambule Ústavy České republiky hovoří o „nedotknutelných hodnotách lidské důstojnosti a svobody“, ale pandemický zákon tyto hodnoty odsouvá stranou. Namísto toho, aby vlády světa udělaly vše pro to, aby se všichni mohli těšit lidské důstojnosti a svobodě, s podporou médií a globálního byznysu nejprve používají ty nejdrastičtější varianty a bez rozdílu odebírají svobody celým skupinám. Drtivá většina lidí to souhlasně přijímá, přesto virus mezi námi zůstává. Což znamená, že jako další se zrušení svých svobod dočkají očkovaní. Nesvoboda se stává standardem.