Německé hroby v ČR pomáháme zachraňovat. Němci české hroby ničili.Je otázka, zda bychom měli tak činit. Pro česká hrobová místa platí dost přísné předpisy. Pokud není za něj zaplaceno řádně a v plné výši, pak příslušná hřbitovní správa ještě nějakou dobu posečká. Pakliže nájemce hrobového místa ani potom nezaplatí, o hrob přichází. Stejný postup, jak jsme přesvědčeni, by měl zásadně platit i pro německé hroby.

A co české hroby, které Němci po záboru našeho pohraničí jako vandalové zničili? Bude se o tom alespoň mluvit a ti Češi, kteří byli takto postiženi, dostanou od německé strany odškodnění? Nebo bude samozřejmé, že Češi nedostanou nic a německé hroby budeme "velebit" a sepisovat?"Kamenní svědkové

Stopy německé historie v České republice

 

Ředitel nadace a hostitel, Steffen Hörtler, přivítal na prvním víkendu v únoru velmi velký zástup účastníků, v sudetoněmecké vzdělávací instituci Heiligenhof v lázních Bad Kissingen, na semináři „Stopy německých dějin v České republice“. Z celého Německa a České republiky přicházely návrhy s cílem získat možnosti pro koncepční rozvoj zachování sudetoněmeckého kulturního bohatství. Hlavní pozornost byla věnována záchraně hřbitovů a sakrálních památek. Péči o kamenné svědky lidských osudů, zážitků a vzpomínek.

 

Inventarizací náhrobních kamenů se zabývá sudetoněmecký fotograf Sebastian Weise, s rodinnými kořeny ve Šluknovském výběžku na severu Čech, kde také fotografoval pro tento projekt. Wiseho projekt náhrobních kamenů pro Společnost pro computergenealogii byl zahájen za účelem zpřístupnění genealogicky zajímavých údajů z náhrobních kamenů na internetu, a tak zachování vzpomínky na zesnulého pro příští generace. Skutečnost, že náhrobky vyprávějí příběhy, byla potvrzena prezentací fotografa.

Hildegard Schusterová, Sudetendeutsche Zeitung, 16.2.2018, str. 5 Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf

-red.