Nedívá pan senátor Martin Krsek na dějiny očima sudetských Němců? 2

Sympatický je mi postoj historika Martina Krska, který se na podzim stal senátorem za Ústecko a který se systematicky věnuje působení Němců v Sudetech.“ Z článku „ Glosa: V Jizerkách pokáceli kříž vztyčený za nacistů. Bude tu scházet?

Ke slovu „Sudety“

Budeme se sním zřejmě setkávat častěji. Snahy sudetů, českých germanofilů a sudetomilů budou oním hnacím motorem, který bude usilovat o to, aby toto slovo se opětně dostalo do našeho slovníku, a to se všemi možnými jeho odvozeninami, včetně termínu „sudetští Němci“. Pokud se to těmto pánům povede, my se budeme samozřejmě snažit o to, aby neuspěli, pak někdy v závěru svého odsouzeníhodného snažení vznesou otázku: Kam patří sudetští Němci? Samozřejmě do Sudet.

S tím však zásadně nesouhlasíme. Sudety nikdy nebyly v republice administrativně– územním pojmem, který by vymezoval určitou část území. Tento pojem k nám vnesli henleinovci, v německém prostředí ho částečně zdomácněli přes odpor českých hraničářů a antifašistických Němců, pro něž existoval vždy jen pojem české pohraničí. Ani my neznáme pojem „Sudety“, ale pouze jen a jen české pohraničí.

Naše argumenty k termínu „Sudety“ a k dalším problematickým otázkám postupně přineseme v následujících článcích.

Dr. O. Tuleškov