Nech Boh požehná každé dobré dielo, ktoré zachráni nevinné deti!

Kňazi vyzývajú poslancov NRSR k podpore návrhu o zmene interrupčného zákona

11

Bratislava 21. mája 2018 (HSP/Foto: screenshot youtube)

 

Tento týždeň budú poslanci prejednávať návrh, ktorý definuje zviera ako  “cítiacu bytosť”, aby ich lepšie ochránili pred možným týraním v cirkusoch a podobne. Zároveň však budú rokovať o návrhu ĽSNS o sprísnení potratovej politiky, ktorá by zabezpečila väčšiu ochranu nenarodených detí. Tých je v súčasnosti na Slovensku “utýraných na smrť” okolo 30 denne. V tejto súvislosti sa ozývajú kňazi, ktorí vyzývajú poslancov k podpore návrhu zákona, ktorý obmedzí potraty len na prípady znásilnenia, ohrozenia života matky a ťažkého poškodenia dieťaťa (do 24.týždňa)

Snímka ilustruje, ako sa prevádza potrat do 12. týždňa tehotenstva – tzv. vysatím dieťaťa z maternice

Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR

Pre veriacich katolíkov je umelý potrat úmyselné a chcené zabitie nevinného a bezbranného dieťaťa. Je to zlo samé v sebe, ktoré nedokážu ospravedlniť žiadne okolnosti. Neexistuje dôvod, pre ktorý by sa dalo ospravedlniť napomáhanie takémuto zlu, alebo jeho nezabráneniu. Nevyužitie príležitosti hlasovať za zlepšenie potratového zákona je porušením vážnej povinnosti kresťana katolíka a zanedbaním dobrého.

Evangelium Vitae nášho milovaného svätého pápeža Jána Pavla II. jasne hovorí, že umelý potrat a eutanázia sú zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné. Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec vo svedomí nezaväzujú, ale stavajú človeka pred vážnu a konkrétnu povinnosť postaviť sa proti nim na základe námietok svedomia. „Tak vnútorne nespravodlivý zákon, akým je zákon pripúšťajúci potrat a eutanáziu, nemožno nikdy použiť ani sa zúčastňovať na vytváraní verejnej mienky v prospech takéhoto zákona, ani ho podporiť hlasovaním. „Aj keď zákony nie sú jediným nástrojom, ktorým je možné brániť ľudský život, predsa majú najväčší a často tiež najzávažnejší význam, lebo formujú myslenie a správanie človeka.“

Vyzývame všetkých poslancov Národnej rady SR, aby sa hlasovaním postavili za život nenarodených detí. Dobrý zákon je potrebné podporiť bez ohľadu na osoby. Nech Boh požehná každé dobré dielo, ktoré zachráni nevinné deti.

 

ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka, PhD., SJ

ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD.

Ing. Mgr.  Marián Kuffa, dr. h. c.

Mgr. Pavol Hudák – rektor Domčeka Anny Kolesárovej

Mgr. Dušan Škurla

Ing. Emil Šafár, SDB

Mgr. Peter Tomša, OFMCap

Mgr. Benjamín Kosnáč

Felix Tkáč, OFMCap

Ján Mikuláš Bohdal, OFM

Stanislav Ladislav Baláž, OFM

Jozef Róbert Chabada, OFM

Peter Ginepro Barok, OFM

Mgr. Ľudovít Gabriš – farár Červený Kameň

Mgr. Vladimír Nemec – školský kaplán Prešov

Mgr. Štefan Kaňuk – školský kaplán Prešov

Mgr. František Mašek – farár Krškany

Mgr. Ivan Hupka – farár Brezno – Mazorníkovo

 

(K výzve sa môžu pridať aj ďalší kňazi mailom na info@slovenskydohovorzarodinu.sk. Noví podporujúci budú po overení údajov a spracovaní zverejnení na stránke www.slovenskydohovorzarodinu.sk ako aj na stránke hlavnespravy.sk)