Neúplná zpráva Novinek.cz o Hugo Salmovi

Zpráva P. Knötiga na Novinkách cz. z 27.6.2019 "Salmové možná vrátí vydané lesy", je neúplná a nepřesná, pokud se týká profilu Hugo Nikolause Salm-Reifferscheidta-Raitz a jeho rodiny za éry protektorátu.

Za první, Hugo Nikolaus Salm nebyl pouze členem DAF a BDO, jak uvádí zpráva. Podle vyšetřujících 5ti komisařů bezpečnostní komise v Rájci z roku 1945 byl Hugo Salm též platícím členem nejen DAF a BDO, ale i NSRKB (Nazionale Sozialistische Reichs Krieger Bund) v Rájci, jenž vedl jeho ředitel panství Weselka, který také Hugo Salma do spolku zapsal. (Prokázáno policejním grafologem.) Salm podal podle komisařů přihlášku do NSRKB již 15. listopadu 1939, nedlouho po své říšské přihlášce, a před vstupem do DAF a BDO. BDO rovněž zabrala zámek Blansko pro svá cvičení.

Za druhé, podle komisařů bezpečnostní komise též Salm pobíral tzv. Reichshilfe,což zahrnovalo příspěvky na šatstvo, obuv, otop, a na půjčky v říšských bankách, což zaručilo udělení ženského Hitlerova řádu Mutterkreuzu III.stupně kněžně za 4 německé děti. Toto vše se prokázalo až po osobnostních soudech se Salmy, kdy účastníkům byly dokumenty v I. instanci upřeny. Dále byla nalezena I. protokolní kniha Rájce, kde jsou tyto skutečnosti potvrzeny odkazem na německé organizace v nichž byl Hugo Salm členem. Podle komisařů Salm rovněž byl fotografován pro album německého veteránského spolku NSKRB, které bylo uloženo u jeho vrchního účetního Tugemanna a nalezeno po osvobození, načež toto album bylo vystaveno na stanici SNB Rájec, později ukradeno, stejně jako prapor rakouských veteránů, který spadal pod NSRKB ze Salmova zámku. Naštěstí tyto reálie zapsali komisaři do svého druhého protokolu, odkud o nich víme. První protokol výslechu Salma byl rovněž ukraden.

Pokud se týče podpisu Salma na přihlášce do NSRKB, přihlášky byly již za války po Stalingradu z rozkazu Hitlera skartovány, a NSRKB rozpuštěn a přeměněn ve Volksturm. (Údaje z německé historie NSRKB.) Proto podpis Salma nemohl být předložen soudům, ale zpráva komisařů naštěstí prokázala placení příspěvků všem uvedeným nacisložkám. Kdo platí, je člen.

Hugo Salm podle komisařů Rájce navíc věnoval velký dar 40 tisíc protektorátních korun na tzv. Winterhilfe wehrmachtu, zimní pomoc. Tyto údaje jsou všechny citovány z protokolu 5 komisařů bezpečnostní komise MNV Rájec,která v září 1945 vyšetřovala internovaného Hugo Salma na zámku v Rájci, a rovněž z následných vyšetřování MV a PČR. Nejsou výtvorem autora této zprávy.

 

Za třetí, podle vyšetřovatelů Ministerstva vnitra z roku 1946 Salmovy šamotky a elektrárny dle dekretu č.100, byl Hugo Salm podle vyšetřovatelů Němec, který se přihlásil k říši a ČSR věren nezůstal. Germanisaci podle vyšetřovatelů nadržoval zaměstnáváním německých úředníků Augustina a Zahna, kteří horlivě šířili germanisaci na závodě a na panství. 

Ředitel Salmovy šamotky Augustin byl za mobilisace členem freikorpsu. Byl po válce hledán jako nezvěstný vojenským prokurátorem. Zahn velký germanisátor ,po válce byl odsouzen Mimořádným lidovým soudem a zemřel ve vězení.

Pokud bude vydán nález Ústavního soudu o Hugo Salmovi, měl by zohledňovat rovněž tyto zjištěné reálie o profilu Hugo Salma za éry protektorátu, případně řadu dalších fakt o rodině, a též odkaz na fotografie říšské vojenské svatby v Rájci, získané autorem této zprávy, publikované ve Sborníku Muzea Blansko 2014 s rozborem,a v kopiích předané Ministerstvu vnitra ČR, a rovněž na fotografie získané a publikované jinými.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

 

Dovětek:

Zpráva autora reagovala upřesněním na starší zprávu Novinek.cz o možném vracení lesů Salmy. To se nikdy nestalo a PÚ Blansko promlčel prekluzní lhůtu vrácení. Dnes na restituci Salmů leží dvě závory rozhodnutí Ústavního soudu a další majetek vracet je nemožné. Stalo se tak na základě shromáždění dokumentů i za pomoci historiků dr.Stehlíka a Mgr.Nečasové na ministerstvu vnitra, k nimž patří svými nálezy také Jiří Jaroš Nickelli.