Najděme sílu…

Marek Řezanka


Hledejme k sobě cestu, byť je skrytá,

toto nám přeji v roce, jenž nás čeká.

Byť s naší lodí moře dále zmítá,

najděme svornost plavbou do daleka.


Najděme schopnost vidět i ty jiné,

jakkoli někdy vztek nám obzor kalí.

Sourodý celek jen tak nezahyne,

samotný dílek tříští chladné skály.


Najděme sílu vidět neviděné,

a čelit vichru, jenž se na nás žene.

Najděme sílu vyjít ze svých zdí.


Nemějme, prosím, nic za jasně dané:

Hlavně, ať naše srdce nepřestane

bít čirou láskou, již nic nehyzdí…


Namluveno: http://www.muamarek.cz/files/mp3/najdeme-silu.mp3