Na shledanou v Augsburku

Němečtí a čeští studenti: Vítejte v Liberecké světnici vlasti v Augsburgu

 

Koncem října navštívili žáci druhé třídy a dva učitelé z Wittelsbašské základní školy v Augsburgu Libereckou světnici vlasti. Důvodem k této návštěvě bylo oživení kontaktů s Husovou základní školou, navázaných v červnu u příležitosti Česko-německých kulturní dnů v Liberci. Ty zahrnují i vzájemnou výměnu studentů obou škol. A proto měla návštěva světnice vlasti sloužit k tomu, aby se děti něco dozvěděly o Liberečanech, kteří se po vyhnání z domovského libereckého kraje, přidali k partnerství mezi Augsburgem a Libercem, pro zachování svých tradic a kultury.

Nezapomenutelná náhoda je, že tuto vybranou Husovu základní školu na Liebiegstraße/Husově ulici v Liberci, jsem dokonce navštěvoval od roku 1943 do dubna 1945, jako student střední školy. Tato informace od současného svědka také učinila prohlídku zajímavější pro ty malé.

A Liberecké kašně v Augsburgu je ke cti, že je v blízkosti škola, aby si studenti mohli vzpomenout na kašnu v Liberci.

 

V polovině listopadu přišli na řadu žáci třetí třídy z Wittelsbašské základní školy. A vedení školy nabízím, aby i čeští žáci, při své návštěvě v Augsburku na jaře, navštívili Libereckou světnici vlasti.

Rudolf Simm, Sedetendeutsche Zeitung, č. 1-2, 12.1.2018, str. 12
ProČeské národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf