Na www.parlamentnilisty.cz jsme našli následující anketu

 

Anketa

Litujete, že jsme po válce vyhnali sudetské Němce?

 

Lituji
5%

Nelituji
95%
hlasovalo: 1634 lidí

 

Nebudeme se zabývat výsledky ankety, ty jsou zatím jednoznačné, ale položenou otázkou. Jak někdo může se na české publikum obrátit s dotazem, který obsahuje slova "vyhnali sudetské Němce"?

O tom, že jsme Němce přesídlili, mluví prof. JUDr. M. Potočný, DrSc.:  "Nejen právnímu a lingvistickému specialistovi, ale i prostému občanovi cosi vnitřně říká, že "vyhnání" nemá nic společného s transferem. Institut přesídleni předpokládá předchozi mezinárodní dohodu zainteresovaných států o spořádaném a humánně uskutečněném transferu osob z jednoho státu do druhého. Vyhnání naopak bývá jednostranným aktem státu. Je-Ii provedeno svévolně a v rozporu s obecným mezinárodním právem nebo smluvními závazky dotyčného státu, představuje jeho protiprávní chování, které může mít za následek jednak jeho mezinárodní odpovědnost a jednak nárok takto vyhnaných osob na odčinění způsobené újmy."
(Sborník: Právní aspekty odsunu sudetských Němců, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1996, str. 18)

 

K termínu "sudetský Němec" mluví L. Knorr, aktivní německý antifašista: Ano, ty zásadní konflikty, spočívající v systémových rozporech, byly odstraněny, hlavně pak proto, že po válce došlo k vysídlení většiny takzvaných sudetských Němců. Já ale tento pojem nepoužívám rád…

Proč? Jste přece Němec a chebský rodák. Proč se nepovažujete za sudetského Němce?
Protože jde o umělé označení, z kterého udělali nacisté politický pojem. Pokud si vzpomínám, tak ještě před rokem 1936 toto označení nehrálo zásadní roli. Ale na olympiádě, která se konala v roce 1936 v Německu, prohlásil Goebbels na adresu Němců, kteří přijeli z Československa: Vy nejste žádní občané Československé republiky německého jazyka – což bylo tehdy oficiální označení – vy jste sudetští Němci! V tomto pojmu je totiž obsažen nárok na pohraniční území, osídlená tehdy hlavně Němci. Takže já dodnes tvrdím: byl jsem německy hovořícím občanem Československé republiky!

Vraťme se k aktuálním česko-německým vztahům. Je na nich co zlepšovat?
Ke zlepšení by nepochybně přispěla eliminace činnosti Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Z jeho strany je neustále sypána sůl do ran, neustále zní požadavky na odstranění takzvaných Benešových dekretů, což jsou, málo platné, zásadní historické dokumenty. A takové dokumenty prostě nelze odstranit, zrušit, vyjmout je z historie. Článek XIII závěrů Postupimské konference výslovně nařídil odsun Němců z Polska, Československa a dalších zemí. Důvodem byla snaha vítězů druhé světové války zajistit mír a evropskou bezpečnost. Byla to snaha odstranit zdroje neklidu před válkou, a těmi byly bohužel německé menšiny. Tuto skutečnost a hlavně pak rozhodnutí postupimské konference dnes mnozí rádi přehlížejí. Já osobně třeba považuji za možné i jiné řešení, než bylo vysídlení skoro všech Němců z ČSR, ale byla zde nezvratitelná vůle Spojenců, aby bylo co nejvíce Němců soustředěno do Spojenci kontrolovaného prostoru. Tak to svého času prosazoval hlavně Churchill, nikoli Stalin

i-noviny

 

A nakonec jedna naše úvaha. Všichni víme, že tzv. Sudety v Československé republice neexistovaly. Nebyly územně-správní jednotkou. Tento termín používali znacizovaní henleinovci. Proč bychom jej měli nyní užívat my? Chce snad někdo uvedené termíny opět oživovat? Pokud ano, pak si musíme položit otázku, proč tak činí, v koho prospěch jedná?

A to vše by měl každý redaktor českého média vědět.

-red.