Na pomoc ukrajinským uprchlíkům si Polsko musí půjčit

25.6.2022 18:53

Rozvojová banka Rady Evropy poskytne Polsku půjčku ve výši 450 milionů euro na financování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Ministerstvo financí již podepsalo příslušnou smlouvu.

Polsko se ucházelo o unijní prostředky na pomoc uprchlíkům, Evropská komise však odmítla vytvoření zvláštního fondu. Komise nabídla do této chvíle Polsku na pomoc uprchlíkům přesun prostředků z jiných programů a dodatkových 144,6 milionů euro.

Viceministr ministerstva vnitra a zmocněnec vlády pro otázky uprchlíků z Ukrajiny Paweł Szefernaker již na konci května řekl, že je to málo, když pomoc přináší výdaje miliard euro. Ministr – člen rady ministrů Michał Wójcik vyvolal potom šok prohlášením, že pomoc Ukrajině Polsko vyjde na 10 – 22 procent letošního státního rozpočtu.

V polovině května Evropská komise informovala o uvolnění 248 milionů euro pěti státům, ve kterých je nejvíce uprchlíků, dalších 152 milionů bude vyžadovat souhlas finančníků unie.

Připomeňme, že v období migrační krize v letech 2014 až 2015 od Evropské unie Turecko obdrželo podporu ve výši 6 miliard euro.

Od začátku konfliktu na Ukrajině 24. února do Polska přijelo 4,318 milionu ukrajinských uprchlíků, zpět hranice překročilo  2,338 milionu osob.

 Ilustrační foto: Největší nápor příchozích byl na počátku konfliktu, ale i včera v pátek překročilo hravici do Polska 24 tisíc občanů Ukrajiny.

vaševěc.cz