NATO - od studené války ke studené válce

PhDr. Stanislav Balík

NATO vzniklo jako produkt studené války. Západní Evropa byla po skončení druhé světové války bezbranná. Jediným, kdo mohl bránit Evropu před případnou agresí Sovětského svazu, byly USA. Velká Británie po skončení druhé světové války přestala být koloniální supervelmocí. Stejný osud postihl Francii. Evropané zničili sami sebe díky německému nacionálnímu socialismu. Německo se dvakrát neúspěšně pokusilo o dominanci v Evropě a ve světě a zaplatila za to celá Evropa. Střední

a východní Evropa se stala satelitem Sovětského svazu a západní část starého kontinentu se uchýlila pod ochranu USA. Liberální socialismus musel být zaštítěn americkou supervelmocí, jinak by nebyl schopen nezávislé existence. Státy zeslábly pod neustálým tlakem komunistických pátých kolon.

Roku 1949 byla založena Severoatlantická aliance, která pod záštitou USA měla bránit západní demokracie před případným útokem Sovětského svazu. Studená válka se ocitla v té době v plném proudu a vypuknutí války v Koreji v roce 1950 jen potvrzovalo obavy z možného vypuknutí třetího světového konfliktu, který byl tehdy všeobecně předpokládán. Roku 1953 skončila válka v Koreji a došlo ke zmírnění mezinárodního napětí po smrti J. V. Stalina. V roce 1955 došlo k zapojení západního Německa do Aliance. Odpověď ale přišla v podobě vytvoření Varšavské smlouvy, která sdružovala Sovětský svaz a státy střední a východní Evropy. Studená válka tak vstoupila do nového stádia. V roce 1966 vystoupila Francie z vojenských struktur NATO a zakázala cizí vojenské základny na svém území. Velení NATO se přesunulo z Paříže do Bruselu. Dvakrát hrozila vojenská konfrontace v podobě berlínské a karibské krize, naštěstí se díky diplomatickým jednáním podařilo odvrátit válečný konflikt.

Sovětská armáda intervenovala v roce 1956 v Maďarsku a v roce 1968 v Československu. V obou případech se jednalo o interní záležitost východního bloku a Západ nic nepodnikl na podporu opozice v daných zemích. Johnsonova administrativa se důsledně držela v pozicích „no action“. V roce 1979 intervenovala sovětská armáda v Afghánistánu na podporu komunistického režimu. Administrativa prezidenta Cartera se řídila strategickým plánem poradce pro otázky národní bezpečnosti Zbygniewa Brzezinského, který vymyslel plán jak díky islamistickým povstalcům vlákat sovětskou armádu do afghánské pasti, která by jí způsobila stejnou porážku, jakou utrpěli Američané ve Vietnamu. Islamisté se tak stali gerilovou armádou NATO a islámských států. Od té doby se islamisté stali nástrojem americké politiky, která byla skryta pod agendou NATO.

Americký prezident Ronald Reagan vsadil vše na uzbrojení východního bloku a hovořil o křižáckém tažení proti komunismu. Za jeho vlády obdrželi islamisté nejmodernější zbraně, které donutily sovětské vedení k odchodu z Afghánistánu. Roku 1985 se stal generálním tajemníkem ÚV KSSS Sovětského svazu Michal Gorbačov, který se rozhodl za každou cenu ukončit studenou válku. Následovala přímá jednání s americkým prezidentem, která vedla ke snížení počtu jaderných zbraní, odchodu z Afghánistánu a odvolání tzv. Brežněvovy doktríny omezené suverenity. Sovětský svaz začal ve všem Američanům ustupovat a tak došlo ke zhroucení sovětských satelitů a mohlo dojít ke sjednocení Německa a rozpuštění Varšavské smlouvy.

Při jednání o sjednocení Německa, které si nepřáli Britové a Francouzi, došlo ke slibu, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ. Michail Gorbačov byl do jisté míry naivní politik, který ve všem věřil západním politickým vůdcům. Po rozpadu Sovětského svazu se nabízela otázka, kdy dojde k rozpuštění NATO. Náš prezident Václav Havel krátce po „sametové revoluci“ hovořil o tom, že by mělo dojít k rozpuštění obou vojenských bloků. Netrvalo dlouho a došlo ke změně rétoriky, začalo se hovořit o novém poslání NATO. Novou agendou se měly stát humanitární mise na zajištění světového míru. První zemí,ve které se měly vyzkoušet, byla Jugoslávie. NATO se mělo stát světovým mírotvorcem. Orwellovský jazyk se stal všudypřítomný, jestřábí politika NATO se propagandisticky podávala v holubičím hávu. Začala éra humanitárního bombardování Jugoslávie a náš prezident se stal propagandistou této nové éry. Román 1984 se Václavu Havlovi stal všudypřítomným průvodcem, kterým provázel „humanitární mise“ a vysvětloval je veřejnosti. Srbové byli ukřižováni jako fanatičtí komunisté a nacionalisté. Chorvatští ustašovci se stali demokraty a kosovští Albánci byli nazváni bojovníky za svobodu, to vše jsme se dozvídali ze sdělovacích prostředků. Korporátní média odváděla kvalitní propagandistickou práci a lidé tak byli úspěšně manipulováni.

Z jednotné Jugoslávie vzniklo sedm nástupnických států. Dva z nich byly úspěšně islamizovány a vše pravoslavné bylo v Bosně a Kosovu likvidováno pod dohledem NATO. Došlo ke koordinaci vojenských operací NATO a islamistů v boji proti pravoslavným Srbům. Na Srbech bylo vyzkoušeno to, co mělo být později ve větším rozsahu realizováno proti Rusům. Rozšiřování NATO bylo součástí této agendy v boji o ovládnutí Balkánu. Slovinsko, Chorvatsko a Černá Hora se staly členy NATO. Dokonce Srbsko, pokud by se ještě více ponížilo, by mohlo být do NATO přijato a plně podřízeno zájmům Aliance. Američané si v Kosovu zřídili největší vojenskou základnu a vytvořili z Kosova islamizovaný narkostát, ze kterého se pašují drogy do celé Evropy. Cílem zničení Jugoslávie jednotkami NATO se tak stalo připravit cestu k islamizaci Balkánu.

Po 11. září 2001 došlo k vojenské intervenci do Afghánistánu. Byl svržen režim Talibánu, který byl obviněn z podpory mezinárodního terorismu. Od té doby je Afghánistán okupován pod hlavičkou NATO. Jednotky NATO vedou nekonečnou válku s islamisty, které v předcházejících obdobích podporovali. Z Afghánistánu vznikldalšínarkostát, který zásobuje světový trh 95% heroinu. Strategickým záměrem této vojenské intervence bylo blokovat čínskou hedvábnou stezku a mít

pod kontrolou střední Asii. Američané potřebují blokovat nástup Ruska a Číny v této oblasti, je to součást vojenské agendy, jejímž cílem je vojensky obklíčit tyto dva státy, které ohrožují světovou dominanci USA. Američané podněcují rivalitu mezi Indií a Pakistánem v duchu politiky „rozděl a panuj“. V současné době vsadily na podporu Indie, ze kterého chtějí udělat strategického rivala Číny. Pakistán je podporován Čínou. Prezident Trump chce pokračovat ve válce v Afghánistánu, která trvá již šestnáct let. Vojenskoprůmyslový komplex si přeje permanentní války, které přinášejí stálé zisky. Nejde o to válku s islamisty vyhrát, ale spíše si ji stále pěstovat. V tomto umění jsou Američané skutečnými mistry. Zvláště, když v Sýrii islamisty podporují a v Afghánistánu s nimi válčí. Zvítězit si však nepřejí, chtějí si udržet svou vojenskou přítomnost v dané strategické oblasti. Afghánistán je klíčový pro svou geopolitickou polohu, ale to věděl již Alexandr Veliký.

Globalizace a válka jsou v dialektické jednotě, proto NATO stále expanduje a přijímá nové členské země. Klíčový dlouhodobý zájem je přijmout Gruzii a Ukrajinu. Pobaltí se stále více militarizuje a má se stát nástupním prostorem pro agresi proti Rusku. Stále se stupňují provokace na hranicích a v satelitních státech se buduje systém protiraketové obrany. Není to obranný systém, ale útočný, jde o zahájení preemtivního jaderného úderu proti Rusku.

Invaze do Iráku byla dlouhodobým cílem amerických neokonzervativců, kteří mají pouze jeden cíl a tím je, že USA musí vládnout světu. Rozšiřování NATO je podpůrnou agendou k tomuto cíli. Podle amerických představ se všechny členské státy paktu musí zúčastnit vojenských intervencí. V případě Iráku se vzbouřila Francie a Německo. Nové členské státy bývalé postkomunistické Evropy s maniakální posedlostí podpořily americké výbojné války na Blízkém východě. Nejhalasnějším propagandistou se opět stal Václav Havel, který tak prokázal své kvality největšího evropského jestřába a proto si vysloužil bustu v americkém kongresu. Zkušení američtí kongresmani

se s podobným nadšením pro americkou politiku ze strany zahraničního státníka ještě nesetkali.

Zničení Iráku přineslo vznik Islámského státu a rozvrat v celém regionu. Za Obamy se NATO angažovalo v letecké válce proti Lybii, která zapříčinila zničení sekulárního státu a posílení islamistů v celém regionu. Nepřímým důsledkem je současná migrantská krize v Itálii. Miliony Afričanů chtějí do Evropy, neexistuje funkční stát, který by jim v tom mohl zabránit. NATO nebrání Itálii

před islámskou invazí, stejně jako nebránilo Řecko. Invaze však tentokrát nepřišla z vybombardovaného a zničeného státu, jako tomu bylo v případě Lybie. Sýrie se stala další obětí islamistů podporovaných státy NATO. Syřané utíkali do Turecka, které podporovalo islamisty, ale Turecko se rozhodlo zahájit invazi do Evropy prostřednictvím těchto migrantů, mezi kterými bylo vysoké procento islamistů. Turecký prezident Erdogan věří v novou osmanskou říši, která bude vládnout na Blízkém východě a v Evropě. Turecko je členem NATO a přitom je země dlouhodobě islamizována. Po pokusu o vojenský převrat v červenci 2016 bylo perzekuováno přes 100 000 lidí. Z Turecka se plíživě stává islámský stát, který se pro Evropu stává vážnou bezpečnostní hrozbou. Migranti se v rukou tureckého vůdce stávají nebezpečnou zbraní, kterou ohrožuje bezpečnost Evropy. Navíc stále ještě neodumřela pošetilá idea o vtažení dnešního Turecka do struktur EU.

NATO nebrání Evropu, naopak tento agresivní pakt pod taktovkou USA udělal vše proto, aby Evropa byla islamizována. NATO vede podvratnou válku proti syrské vládě a podporuje všemi způsoby islamisty, kteří se v současné době v masových počtech dostávají do Evropy, kde organizují teroristické útoky. Desetitisíce islamistů se dostaly do Evropy a jsou připraveni ve spolupráci s miliony muslimů žijících v Evropě zahájit gerilovou válku proti Evropanům. NATO dělá opravdu hodně

pro islamizaci a porobení Evropanů. Tento vojenský pakt se pro Evropany stal největší bezpečnostní hrozbou. NATO se systematicky připravuje na agresivní válku proti Rusku. Stupňuje vojenské provokace a přesouvá vojenskou techniku a vojáky na hranice s Ruskem.

Evropané mají být obětováni americkým strategickým zájmům. Střet může nastat kvůli Ukrajině, která je cíleně připravována na válku s Ruskem. Přijetí Ukrajiny do NATO, o kterém se spekuluje, by celkovou situaci ještě více vyostřilo. Eskalace násilí na východě Ukrajiny by mohla vést k přímému vojenskému střetu s ruskou armádou a vypuknutí třetí světové války.

Islamisté se stali nástrojem americké války proti sekulárním režimům Blízkého východu, Rusku, Číně, ale také Evropě, přestože jsou Evropané členy NATO. Být členem NATO dnes je stejné jako být v roce 1968 ve Varšavské smlouvě. Být členem tohoto paktu znamená být ohrožen islamistickým vpádem a zatažen do sebevražedné války s Ruskem. NATO se tak stalo největší hrozbou pro světový mír a mělo by být rozpuštěno, jak v roce 1990 sám navrhoval Václav Havel. Bylo to jeho nejrozumnější zahraničně politické prohlášení za celou dobu jeho kariéry. V předvolebním klání zdůraznil podobnou myšlenku Donald Trump. Jako prezident na všechny své sliby zapomněl a navázal na politiku svých předchůdců v duchu studené války a podpory islamistů.

O globalizaci války a nebezpečí vypuknutí jaderné války odborně publikuje profesor Michel Chossudovsky. NATO je vojenským nástrojem globálních elit, které si přejí expanzi globálního kapitalismu do zemí, které stále ještě vzdorují a nechtějí se podvolit vůli západních korporací. NATO slouží americkým zájmům na- ovládnutí světa. Zničení Ruska a Číny patří k prvořadým cílům agendy paktu. Jako podpůrní vykonavatelé v tomto plánu mají také islamisté vyhrazeno důležité místo. V současné době je v plném proudu příprava na vojenský úder proti Iránu.

V Častohosticích 13. 7. 2019