Názorná ukázka zmanipulované političky aneb Jak se Jana Černochová nechala ze strany BIS ovlivnit k šíření dezinformace

Specifická analýza (13118)

Politička Jana Černochová (ODS), která je od 17. prosince 2021 ministryní obrany, se dlouhodobě snaží vytvořit dojem, že rozumí bezpečnostní i obranné politice. Nyní patrně očekáváte, že uvedeme, že ani jednomu nerozumí, jenže ten problém je hlubší a tím i vážnější, než by mohla být jednoduchá odpověď v tom smyslu, že těmto věcem nerozumí. Důležitější je ptát se na to, proč těmto věcem Černochová nerozumí, a především na to, proč v těchto záležitostech nevystupuje ve prospěch národních zájmů* České republiky.

Než se blíže podíváme na vystupování Jany Černochové a než si podrobně rozebereme její dezinformaci* ve prospěch Bezpečnostní informační služby* (BIS), připomeneme si příklad jejího falešného vystupování v době předchozího volebního období, kdy před vstupem do vlády působila v Poslanecké sněmovně jako předsedkyně Výboru pro obranu a jako členka Výboru pro bezpečnost (v té době ještě navíc působila jako místopředsedkyně Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství*). Příklad jejího nečestného jednání pochází z dubna 2021, kdy se ve Sněmovně projednávala kauza „Vrbětice“. Pochybná činnost Jany Černochové z té doby je rozebrána v produktu 11160 „Čeští poslanci v kauze Vrbětice prokázali mentální omezenost a možná ještě něco horšího aneb Upozornění pro české voliče“.

Černochová si v Kauze „Vrbětice“ vymýšlela nad rámec toho, co poslancům sdělili zástupci z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), respektive její ředitel Jiří Mazánek. Klamná slova tehdejší poslankyně Černochové zaznamenala Česká televize (viz web ČT, pořad Studio ČT24 ze dne 20. dubna 2021 v čase 13.40 hod. – rozuměj reálný čas uvedený na spodní liště obrazovky). Poslankyně v roli předsedkyně Výboru pro obranu tehdy tvrdila, že důkazy* jsou stoprocentně pevné a že jinak by ani státní zastupitelství nemohlo tuto věc postoupit dál. To byl samozřejmě výmysl, neboť policie neměla žádné stoprocentně pevné důkazy a tak to také tehdy poslancům sdělila. Stejně tak státní zastupitelství se tehdy nechystalo a ani nyní po uplynutí téměř jednoho roku se nechystá tuto věc nikam postoupit, jelikož policie je stále ve fázi prověřování, což znamená, že dosud nebylo zahájeno ani trestní stíhání*. Vše je podrobně vysvětleno ve výše uvedeném produktu.

Stejným falešným způsobem přijal Výbor pro obranu i své usnesení, jehož obsah byl naprosto tristní a nepravdivý. Obsah usnesení nebyl pravdivý v době svého přijetí a není pravdivý ani dnes. Své o tom vědí policisté z NCOZ, kterým se ale o tom nechce mluvit, protože byli uvrženi, či lépe řečeno se sami uvrhli do těžké situace. Taktéž obsah usnesení je rozveden ve výše uvedeném produktu. Podobně se Černochová angažovala ve Výboru pro bezpečnost (viz produkt 11164).

A nyní přistoupíme k oné dezinformaci, kterou Jana Černochová šířila ve prospěch BIS, čímž zároveň prokázala, jak se ona sama nechává ze strany BIS ovlivňovat, či přímo manipulovat. Tato dezinformace, kterou si Černochová ještě po svém vylepšila, zazněla v České televizi v pořadu „Otázky Václava Moravce“ ze dne 20. června 2021 (jednalo se o 2. část pořadu). Černochová si i dnes za svým částečně nepravdivým a částečně překrouceným tvrzením stojí, což dokládá svým vystupováním. Obsah dezinformačního tvrzení Jany Černochové byl následující:

„(…) Já prostě bych tímto chtěla poprosit pana premiéra, který si myslím, že i za celé to funkční období se mohl přesvědčit, že Bezpečnostní informační služba pod vedením pana plukovníka Koudelky pracuje velice dobře. Pan plukovník Koudelka dostal celou řadu ocenění: od CIA, od zástupců izraelského Mosadu, mimochodem v tomto týdnu vyšel i rozhovor s bývalým ředitelem Mosadu, který prohlásil, že Bezpečnostní informační služba je naprosto perfektní. Takže tohle všechno je dobré renomé České republiky a byla by škoda pro mě jako pro konzervativce cokoli měnit.“

Následně prohlášení Jany Černochové konfrontujeme s fakty* a ukážeme, co se za tímto prohlášením opravdu skrývá, a to především v souvislosti s izraelskou zpravodajskou službou Mosad* (v anglickém přepisu: Mossad). Nadšené planutí pro BIS je možné u poslankyně a ministryně obrany Černochové částečně vysvětlit tím, jak se podlézavě vyjadřuje směrem k USA, což se odráží také v jejím postoji k situaci ve východní Evropě. Černochová tak nezapře, že se na problém nedívá z pohledu potřeb České republiky a Evropy, ale především z pohledu potřeb Spojených států amerických. Tím Černochová jako celá řada českých politiků včetně Andreje Babiše (ANO) potvrdila, že je buď loajální služebnicí cizí mocnosti, pro kterou pracuje i ředite BIS Michal Koudelka, anebo má tak nízké mentální schopnosti, že z mnoha dostupných faktů nedokáže rozpoznat provinění BIS a snahu této služby ovlivnit politiku České republiky tak, aby z toho měla užitek cizí mocnost ve svém soupeření s jinou mocností.

Poznámka: Andrej Babiš se od března 2019 neboli od doby, kdy jako premiér doprovodil Koudelku do ústředí CIA* v Langley, bázlivě podřizoval činnosti BIS, přičemž později prohlásil, že požadavky BIS je potřeba respektovat (blíže viz produkt 12075). Někdo by si mohl myslet, že do Langley doprovodil Koudelka Babiše, ale opak je pravdou. Babiš tam byl jenom proto, aby mu Američané ukázali, jak je pro ně Koudelka důležitý (ta návštěva v ústředí CIA neměla pro Babiše žádný jiný význam). Koudelka obdržel přeceňované „ocenění“, kterému se pompézně říká „medaile cti George Teneta“ (George Tenet Medal of Honor). Avšak po Tenetovi, bývalém řediteli CIA, bychom toto ocenění mohli nazvat spíše „medailí lží a utrpení“ (vysvětlení viz produkt 11161). Ve skutečnosti se nejedná o žádné vyznamenání či prestižní ocenění, které by patřilo mezi oficiální ocenění a vyznamenání CIA, ale jen o jakýsi „suvenýr“, který je z různých důvodů předáván osobám mimo komunitu CIA – zpravidla v rámci zahraniční spolupráce jako stimul pro další aktivní a „loajální“ zahraniční součinnost (to jsme již uváděli v produktu 12075 z února 2020). Bázlivost Babiše a jeho podřízenost Spojeným státům viz též produkt 11166.