Návrh pro nové Stanovy ČSBS, či pro jejich novou redakci či doplnění!

Programové prohlášení stanov ČSBS ( jinak Preambule)  by mělo zcela zásadně obsahovat následující články

I) ČSBS jako organizace odbojářů II. odboje proti velkoněmeckému nacismu a obecnému fašismu brání zájmy účastníků II.odboje podle zákona 255/46 Sb., a dále zájmy rodinných příslušníků, jak pozůstalých tak příbuzných bojovníků proti německému nacismu padlých za okupace a na bojištích II.světové války, a pozůstalých po obětech německého nacismu, a jinonárodního fašismu, ať jako politických vězňů, obětí a rukojmí koncentračních táborů všeho typu, vězení III.říše a internačních táborů pro zajatce a rukojmí československé státní příslušnosti v rozhodné době, stejně jako obětí jinonárodního fašismu (od května 1938 do června 1945), jejich potomků a příbuzných. ČSBS je organizace otevřená všem sympatizantům II. odboje od věku zletilosti, a za souhlasu s principy členství a stanovami ČSBS

II) ČSBS jako organizace hájící odkaz II.odboje, hájí rovněž  státoprávní odkaz osvobozené republiky, tj. odkaz Košického vládního programu, presidenta Budovatele dr. Edvarda Beneše, a odkaz dekretálního práva založeného v době ohrožení republiky od května 1938 až do června 1945, vtěleného do dekretů presidenta republiky od roku 1940 až do roku 1946.

III) ČSBS bojuje proti jakékoli revizi státoprávního charakteru republiky jako následníka osvobozené republiky ze jha velkoněmeckého. Bojuje proti pokusům o revizi nebo zrušení tzv. presidentských dekretů let 1940-1946, a to ať doma nebo v zahraničí. Zvláště bojuje proti tzv. landsmannschaftům, které pokládá za nelegitimní organizace vzniklé po  Velkoněmeckem prohrané II.světové válce namířené proti republikánsko-demokratické formě osvobozené republiky na základě dohod vítězných spojenců antifašistické koalice  v Postupimi a v Paříži. 

ČSBS podporuje snahy o konečné vyřešení tzv. reparací nevyplacených ČSR nástupníky Velkoněmecké říše podle Pařížské reparační dohody. O toto vše ČSBS usiluje nikoli na stranicko politickém základě, nýbrž na státoprávním základě tak, jak to odpovídá charakteru organizace odkazu II. protinacistického odboje.

IV) ČSBS odmítá jakékoli nároky tzv. landsmannschaftů a jiných tzv. vyhnaneckých skupin o návrat, odškodnění a morální omluvy. Historicko dokumentační komise ČSBS  shromažďuje, analyzuje, a zveřejňuje případy útoků na republiku v tomto směru. Podává rozbory, podněty  a memoranda vládě a zákonodárcům pro realizaci příslušných opatření.

V) Členem ČSBS nemůže být jakýkoli člen nebo sympatizant nacistických a fašistických složek II. světové války a jejich poválečných pohrobků, dále příslušník rodin kolaborantů a zrádců republiky za okupace, ani člen organizací působících proti Listině práv a svobod. Takového jedince ČSBS neoceňuje ani nijak nevyznamenává.

Navrhovatel:

Jiří Jaroš Nickelli, Boskovice

Poznámka: Toto je MINIMUM mantinelů, v nichž by se ČSBS měl zásadně pohybovat jako organizace. Rovněž se navrhuje vůbec obnovit diskusi o dosavadním názvu organizace,který je podle navrhovatele zastaralý nevyhovující a zaměnitelný s různými extremistickými organizacemi "bojovníků za svobodu" typu např.UCK, a jiných toho typu.

A nesmí se opakovat kauza HERMAN Metálismus!