Monopol moci CSU v Bavorsku je ohrožen,  landsmanšaftem otřásá vnitřní konflikt

 

Pokud Křesťanskosociální unie v Bavorsku ještě důrazněji nevystoupí proti migrantské politice Křesťanskodemokratické strany, bude CSU v příštích volbách vážně ohrožena Alternativou pro Německo. Dojde-li skutečně k takovéto situaci, pak  i pozice „sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL)“, by silně v Bavorsku, a tím také i v celém Německu, značně zeslábla.

 

Ovšem ani na tom by nebylo dosti. SL cloumají již několik let silné vnitřní rozpory. Představitel zatímního většinového proudu SL, Bernd Posselt,  ukazuje prstem na Witikobund, který jak víme, společně s Ackermann-Gemeinde a Seliger-Gemeinde tvoří SL. Pokud jde však o tzv. novelizaci stanov SL, pak stanovisko těchto uvedených názorových společenství není totožné. Aniž bychom se sami pokoušeli  dopídit se k tomu, kde je kámen úrazu, spokojíme se s konstatováním, ovšem jen zatím, že zřejmě většinový proud SL není schopen v souladu s vlastními vnitřními normami a právem SRN podat návrh na novelizaci stanov, aby byl rejstříkovým soudem registrován. Takže dosud platí v původním znění dosavadní stanovy.

 

Je zajímavé, že tento posseltovský neúspěch je spíše tutlán, než aby o něm se vedla diskuse, zvláště pak o důvodech tohoto neúspěchu. I Právo, deník, který celkově má ještě jakž takž přijatelnou úroveň, nám na naše upozornění, že platí stanovy SL v dosavadním znění, odpověděl, přímo ostudně, že na stránkách SL jsou vyvěšeny stanovy v novelizovaném znění.

 

Samozřejmě že SL může na své stránky vyvěšovat cokoliv, aniž by to ovšem bylo zárukou správnosti toho či onoho dokumentu. Již počátkem roku 2017 jsme upozornili Právo, že přineslo mylné informace o stanovách SL. Upozornili jsme  šéfredaktora, že k právně platné novele stanov nestačí jen kvalifikovaný projev vůle SL, ale především registrace upravených stanov rejstříkovým soudem a ptali jsme se, kdy k onomu kroku příslušného soudu došlo. Odpověď byla přímo žertéřská. Když Vás to zajímá, podívejte se na stránky příslušného soudu sami.

 

Jde nám o pravdu. Chceme snad moc po Právu, když  požadujeme, aby pravdivě informovalo českou veřejnost? Ne, nejde nám o „utrhání na pověsti“ Práva, toho jsme dalek, ale o to, aby po více než roce přiznalo, jak to s novelizací stanov SL ve skutečnosti je. Český čtenář má právo vědět pravdu. Hrátky Práva, ať již jsou vedeny z jakýchkoliv důvodů, ho nezajímají, pravda však ano. Jsem zvědaví, kdy ji konečně Právo dozná, kdy dozná, jak se věci mají.

 

Co čeká SL v roce 2018? Pakliže CSU ztratí téměř monopolní politické postavení v Bavorsku, pakliže „snahy“ o novelizaci stanov nebudou naplněny, pak vnitřní destabilizace SL zřejmě dál pokročí. Je to jejich věc. Nepatříme k těm, kteří se modlí za „sudetoněmeckou“ věc. Následná situace nám však může nabídnout nové možné partnery nejen v Bavorsku – členy a funkcionáře AfD. Lze předpokládat téměř s jistotou, že  nás nebudou obviňovat  z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti či genocidy, z etnických čistek největších po válce, které jsme organizovali na základě údajné kolektivní viny, že nebudou trvat na zrušení dekretů prezidenta republiky a dokonce ani na tom, abychom uznali, že mladá nastupující tzv. sudetoněmecká generace má právo na dvě vlasti, jednak na tu historickou, tj. v České republice, a jednak na tu německou.

 

Nebudeme se do vnitřních záležitostí Bavorska ani Německa vměšovat. Jasně však říkáme, že bychom velmi rádi získali nové partnery v Německu, kteří by na nás nic nepožadovali, nic nám nediktovali, nic nám nevnucovali, kteří by se k nám naopak chovali jako rovní k rovným, jako dobrý soused k sousedu. Nejsme germanofoby. Jsme jen českými vlastenci. Zrovna tak asi jaké členové a funkcionáři AfD jsou německými vlastenci. Proto bychom takovýto výše naznačený možný vývoj jen přivítali.

 

Pochopitelně na Vánoce jsme od SL žádné přání nedostali. Nebyl důvod. Ani my jemu ze známých pochopitelných důvodů nepíšeme. Nenapsali jsme ani AfD, ale přesto nás obdařil jeden z jejích poslanců hezkým vánočním a novoročním rodinným přáním. Samozřejmě odpověděli jsme. Byla to náhoda nebo náznak čehosi dalšího?  I kdyby dále již nic nenásledovalo, bylo to velmi hezké. Připomnělo mi to devadesátá léta, kdy jsme si s německými přáteli, nejen z Mnichova, vyměňovali srdečné pozdravy.

 

Dr. O. Tuleškov